สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนนาบอน สพม. นครศรีธรรมราช

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

74

37

36

25

รายละเอียดผลการแข่งขัน