สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกำแพงวิทยา 127 412 217
2 002 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 58 123 82
3 003 โรงเรียนควนโดนวิทยา 76 159 109
4 010 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 75 188 121
5 009 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 47 91 64
6 008 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 54 108 67
7 013 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 65 126 83
8 014 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 131 377 209
9 018 โรงเรียนละงูพิทยาคม 72 173 113
10 019 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 77 166 124
11 020 โรงเรียนสตูลวิทยา 135 321 217
12 021 โรงเรียนสาครพิทยาคาร 59 114 83
13 004 โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 0 0 0
14 005 โรงเรียนดารุลมาเรฟมูลนิธิ 0 0 0
15 006 โรงเรียนดารุลอูลูม 0 0 0
16 007 โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ 0 0 0
17 011 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา 0 0 0
18 012 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ 0 0 0
19 026 โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ 0 0 0
20 015 โรงเรียนมุสลิมศึกษา 0 0 0
21 016 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 0 0 0
22 022 โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา 0 0 0
23 024 โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0 0
24 025 โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร 0 0 0
25 023 โรงเรียนแสงธรรม 0 0 0
26 017 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 84 239 142
รวม 1060 2597 1631
4228


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 ka4 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]