สรุปเหรียญรางวัล สพม. สงขลา สตูล [กลุ่ม สพม.สตูล 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตูลวิทยา 117 17 0 1 134
2 พิมานพิทยาสรรค์ 111 14 2 0 127
3 กำแพงวิทยา 101 16 6 3 123
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 71 6 0 0 77
5 ควนโดนวิทยา 52 14 8 2 74
6 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 50 8 8 3 66
7 ราชประชานุเคราะห์ 42 43 14 12 9 69
8 ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 38 15 4 1 57
9 ละงูพิทยาคม 33 19 13 5 65
10 ปาล์มพัฒนวิทย์ 31 16 6 4 53
11 ท่าแพผดุงวิทย์ 26 11 13 3 50
12 สาครพิทยาคาร 22 19 9 5 50
13 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 17 11 10 7 38
รวม 712 180 91 43 1,026