สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. สงขลา สตูล [กลุ่ม สพม.สตูล 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมานพิทยาสรรค์ 44 31 22 97 111 14 2 0 127
2 สตูลวิทยา 32 38 29 99 117 17 0 1 134
3 กำแพงวิทยา 30 23 12 65 100 16 6 3 122
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 30 13 15 58 71 6 0 0 77
5 ละงูพิทยาคม 10 3 1 14 33 19 13 5 65
6 ราชประชานุเคราะห์ 42 8 8 6 22 43 14 12 9 69
7 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 7 11 6 24 46 8 8 3 62
8 ควนโดนวิทยา 6 10 11 27 52 14 8 2 74
9 ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 3 8 5 16 35 15 4 1 54
10 ท่าแพผดุงวิทย์ 3 2 7 12 26 11 13 3 50
11 สาครพิทยาคาร 3 1 4 8 17 19 9 5 45
12 ปาล์มพัฒนวิทย์ 2 4 8 14 28 16 6 4 50
13 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 2 2 3 7 17 11 10 7 38
รวม 180 154 129 463 696 180 91 43 967