สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. สงขลา สตูล [กลุ่ม สพม.สตูล 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมานพิทยาสรรค์ 44 31 22 97 111 14 2 0 127
2 สตูลวิทยา 32 38 29 99 117 17 0 1 134
3 กำแพงวิทยา 31 23 12 66 101 16 6 3 123
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 30 13 15 58 71 6 0 0 77
5 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 10 12 6 28 50 8 8 3 66
6 ละงูพิทยาคม 10 3 1 14 33 19 13 5 65
7 ราชประชานุเคราะห์ 42 8 8 6 22 43 14 12 9 69
8 ควนโดนวิทยา 6 10 11 27 52 14 8 2 74
9 สาครพิทยาคาร 6 2 5 13 22 19 9 5 50
10 ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 5 9 5 19 38 15 4 1 57
11 ปาล์มพัฒนวิทย์ 4 6 8 18 32 16 6 4 54
12 ท่าแพผดุงวิทย์ 3 2 7 12 26 11 13 3 50
13 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 2 2 3 7 17 11 10 7 38
รวม 191 159 130 480 713 180 91 43 984