สรุปเหรียญรางวัล สพม. สงขลา สตูล [กลุ่ม สพม.สตูล 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
หน่วยการแข่งขัน : สหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาสงขลา สตูล ณ โรงเรียนในจังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สตูลวิทยา ได้  117  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 134 เหรียญ 
อันดับที่ 2  พิมานพิทยาสรรค์ ได้  111  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 127 เหรียญ 
อันดับที่ 3  กำแพงวิทยา ได้  101  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 123 เหรียญ 
อันดับที่ 4  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้  71  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 77 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ควนโดนวิทยา ได้  52  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 74 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ทุ่งหว้าวรวิทย์ ได้  50  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 66 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ราชประชานุเคราะห์ 42 ได้  43  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 69 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ได้  38  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ละงูพิทยาคม ได้  33  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 65 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ปาล์มพัฒนวิทย์ ได้  32  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ท่าแพผดุงวิทย์ ได้  26  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สาครพิทยาคาร ได้  22  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ได้  17  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ