สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. สงขลา สตูล [กลุ่ม สพม.สตูล 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 พิมานพิทยาสรรค์ 44 31 22 97
2 สตูลวิทยา 32 38 29 99
3 กำแพงวิทยา 31 23 12 66
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 30 13 15 58
5 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 10 12 6 28
6 ละงูพิทยาคม 10 3 1 14
7 ราชประชานุเคราะห์ 42 8 8 6 22
8 ควนโดนวิทยา 6 10 11 27
9 สาครพิทยาคาร 6 2 5 13
10 ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 5 9 5 19
11 ปาล์มพัฒนวิทย์ 4 6 8 18
12 ท่าแพผดุงวิทย์ 3 2 7 12
13 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 2 2 3 7
รวม 191 159 130 480


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 ka4 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]