ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประกาศศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
**********************************************
กิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.1-3 และ ม.4-6
ส่งเล่ม ภายใน 26 ม.ค.67 
(ยึดตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ส่งมาที่ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  48 ม.4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
**********************************************
กิจกรรม สภานักเรียน ม.1-6
ส่งเล่ม ภายใน 26 ม.ค.67 (ยึดตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ส่งมาที่ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  48 ม.4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120


เกณฑ์หนังสือเล่มเล็ก
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13:10 น.