ศูนย์การงานอาชีพ
ประกาศจากศูนย์การงานอาชีพ
     - การประกวดโครงงานอาชีพ  
- การประกวดแปรรูปอาหาร
ให้ส่งรูปเล่มรายงานจำนวน 4 เล่ม ถึงโรงเรียนควนโดนวิทยา
ภายในวันที่ 26 มกราคม 2567 และส่งไฟล์ PDF
ทาง Email: paisal25542@hotmail.com
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 15:27 น.