สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 27 69 43
2 002 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 15 34 25
3 003 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 2 3 3
4 004 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 20 39 30
5 005 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 26 52 38
6 006 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 9 41 17
7 011 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 27 54 41
8 014 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 12 27 18
9 017 โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 9 29 15
10 018 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 11 19 15
11 016 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 5 11 7
12 015 โรงเรียนคำเม็กวิทยา 11 23 17
13 013 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 23 43 30
14 012 โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 0 0 0
15 010 โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0
16 026 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 16 32 25
17 028 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 30 49 42
18 030 โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 8 26 14
19 032 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 3 5 5
20 033 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 23 65 41
21 034 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 3 8 6
22 035 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 11 40 17
23 036 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 10 12 12
24 029 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 10 19 17
25 031 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 14 19 18
26 039 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 3 6 6
27 040 โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 0 0 0
28 041 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 2 2 2
29 042 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 4 16 7
30 043 โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 3 9 5
31 045 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1 2 2
32 048 โรงเรียนนาขามวิทยา 21 45 33
33 050 โรงเรียนนางามวิทยา 7 18 13
34 051 โรงเรียนนาทันวิทยา 17 30 21
35 052 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 35 71 54
36 053 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 3 8 5
37 046 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 3 9 6
38 047 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 27 47 38
39 049 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 2 3 2
40 054 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 9 20 16
41 055 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 8 28 16
42 056 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 3 0 0 0
43 057 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 13 34 22
44 156 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 14 44 24
45 059 โรงเรียนบ้านกกตาล 7 9 8
46 060 โรงเรียนบ้านกลาง 24 57 40
47 061 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 24 48 36
48 062 โรงเรียนบ้านกุดกอก 0 0 0
49 063 โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 5 10 8
50 064 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 6 11 8
51 069 โรงเรียนบ้านขมิ้น 4 7 6
52 068 โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 3 5 4
53 070 โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 0 0 0
54 072 โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 5 17 9
55 073 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 11 21 16
56 074 โรงเรียนบ้านคำพิมูล 12 20 19
57 075 โรงเรียนบ้านคำม่วง 0 0 0
58 076 โรงเรียนบ้านคำหม่วย 6 8 7
59 077 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 4 32 11
60 078 โรงเรียนบ้านคุย 15 41 22
61 071 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 3 2
62 081 โรงเรียนบ้านจอมทอง 1 1 1
63 082 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1 3 2
64 083 โรงเรียนบ้านจาน 5 7 6
65 085 โรงเรียนบ้านชาด 19 38 29
66 086 โรงเรียนบ้านดงมัน 9 14 13
67 087 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 27 62 41
68 088 โรงเรียนบ้านดงหมู 7 29 16
69 089 โรงเรียนบ้านดงแหลม 0 0 0
70 090 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 9 12 10
71 091 โรงเรียนบ้านดินจี่ 25 82 49
72 092 โรงเรียนบ้านนากระเดา 7 18 12
73 093 โรงเรียนบ้านนากุดสิม 3 5 5
74 094 โรงเรียนบ้านนาคู 20 68 39
75 095 โรงเรียนบ้านนาทัน 3 11 7
76 096 โรงเรียนบ้านนาบอน 17 32 25
77 098 โรงเรียนบ้านนาวี 7 15 10
78 099 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 5 17 10
79 097 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 13 53 26
80 100 โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 2 2 2
81 112 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 45 80 68
82 113 โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 5 15 11
83 114 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 14 46 23
84 116 โรงเรียนบ้านบึงทอง 0 0 0
85 117 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 3 6 5
86 115 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 6 8 7
87 111 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 9 17 13
88 118 โรงเรียนบ้านปลาขาว 4 4 4
89 119 โรงเรียนบ้านผึ้ง 4 10 6
90 120 โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 0 0 0
91 125 โรงเรียนบ้านม่วงกุล 21 39 30
92 126 โรงเรียนบ้านวังมน 3 7 6
93 127 โรงเรียนบ้านวังเวียง 15 20 19
94 129 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1 1 1
95 130 โรงเรียนบ้านสร้างแสน 6 17 12
96 131 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 18 52 32
97 132 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 45 123 74
98 133 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 4 7 7
99 128 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 20 36 32
100 134 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 3 4 4
101 135 โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 1 1 1
102 137 โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 1 1 1
103 139 โรงเรียนบ้านหนองผือ 12 18 18
104 138 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 5 7 6
105 142 โรงเรียนบ้านหนองมะงง 3 8 6
106 141 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 9 11 10
107 144 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 23 39 33
108 146 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1 2 2
109 143 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 3 5 4
110 145 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 23 12
111 136 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 2 3 3
112 140 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 6 6
113 148 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 21 30 25
114 149 โรงเรียนบ้านห้วยฝา 7 21 12
115 150 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 10 24 17
116 147 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 16 26 22
117 065 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 0 0 0
118 152 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 4 9 6
119 151 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง) 1 1 1
120 153 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 9 15 11
121 066 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 7 12 10
122 067 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 0 0 0
123 154 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 4 12 8
124 080 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 0 0 0
125 079 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 0 0 0
126 084 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 13 29 26
127 101 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 25 49 40
128 103 โรงเรียนบ้านโนนชาด 12 21 15
129 102 โรงเรียนบ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 2 11 4
130 105 โรงเรียนบ้านโนนยาง 8 21 13
131 106 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 1 1 1
132 107 โรงเรียนบ้านโนนศาลา 2 2 2
133 108 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 0 0 0
134 109 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0
135 110 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
136 104 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 21 37 31
137 121 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 3 4 3
138 122 โรงเรียนบ้านโพนนาดี 2 2 2
139 124 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 15 19 19
140 123 โรงเรียนบ้านโพนแพง 7 15 11
141 155 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 2 2 2
142 162 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 5 6 5
143 163 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 6 9 8
144 164 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 5 13 9
145 166 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 4 8 7
146 167 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 25 36 31
147 168 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 24 55 38
148 171 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 14 29 23
149 169 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 26 92 50
150 172 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 1 1 1
151 173 โรงเรียนสังคมพัฒนา 19 45 30
152 174 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 22 39 30
153 176 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 9 21 15
154 177 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 4 7 7
155 175 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 4 6 6
156 178 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 8 35 18
157 179 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 1 3 2
158 180 โรงเรียนหนองขามวิทยา 5 12 5
159 181 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 3 4 4
160 182 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 15 24 20
161 183 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 2 11 3
162 184 โรงเรียนหนองบัวกลาง 6 6 6
163 186 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 2 4 3
164 187 โรงเรียนหนองบัวนอก 7 20 13
165 189 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 0 0 0
166 185 โรงเรียนหนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 5 11 7
167 188 โรงเรียนหนองบัวใน 22 37 32
168 191 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 7 21 12
169 194 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 4 7 6
170 195 โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 0 0 0
171 198 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 18 43 33
172 201 โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 3 10 6
173 199 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 7 13 10
174 200 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 24 33 32
175 203 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 8 35 14
176 192 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 12 20 14
177 193 โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 0 0 0
178 196 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 16 27 22
179 197 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 17 47 27
180 202 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 9 33 17
181 190 โรงเรียนหนองโพนสูง 4 9 6
182 204 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 4 7 6
183 205 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 8 15 14
184 215 โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 0 0 0
185 165 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 4 26 10
186 206 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 20 31 27
187 207 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 23 50 37
188 007 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 5 23 10
189 027 โรงเรียนแจนแลนวิทยา 16 32 24
190 038 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 16 41 26
191 020 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 9 30 15
192 021 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 8 16 12
193 022 โรงเรียนโคกนาดี 23 48 36
194 023 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 8 14 10
195 024 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 3 5 4
196 157 โรงเรียนโป่งนกเปล้า 0 0 0
197 158 โรงเรียนโป่งนกเป้า 0 0 0
198 161 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 11 15 14
199 025 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 0 0 0
200 044 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 8 19 13
201 008 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 2 4 3
202 019 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 0
203 058 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 0 0 0
204 217 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 55 109 78
205 160 โรงเรียนพุทธปัญญา 0 0 0
206 170 โรงเรียนสมฤทัย 8 12 9
207 208 โรงเรียนอนุบาลณัฐริกา 0 0 0
208 209 โรงเรียนอนุบาลปรีดี 6 8 7
209 211 โรงเรียนอนุบาลพรบิดา 0 0 0
210 212 โรงเรียนอนุบาลวราภรณ์ 2 5 4
211 213 โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย 2 6 3
212 214 โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ 0 0 0
213 210 โรงเรียนอนุบาลเปรมจิต 0 0 0
214 009 โรงเรียนเขาวงวิทยา 18 35 22
215 037 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 25 51 36
216 216 โรงเรียนเอกปัญญา 45 83 66
รวม 1995 4365 3062
7427


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 sn3 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]