สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสี่แยกสมเด็จ 43 1 1 0 45
2 พรชัยวิชชาลัย 39 5 2 2 46
3 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 39 2 2 0 43
4 เอกปัญญา 37 2 1 0 40
5 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 27 2 1 0 30
6 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 22 4 7 1 33
7 คำบงพิทยาคม 22 2 3 0 27
8 บ้านโนนค้อ 21 4 0 0 25
9 สมเด็จประชานุเคราะห์ 21 1 1 0 23
10 นาโกวิทยาสูง 20 6 1 0 27
11 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 20 4 1 0 25
12 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 20 0 1 3 21
13 บ้านดงสวนพัฒนา 19 2 4 2 25
14 หนองห้างอำนวยวิทย์ 19 1 1 0 21
15 บ้านกอกวิทยาคม 18 3 2 1 23
16 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 18 2 1 0 21
17 สามขาราษฎร์บำรุง 18 1 1 0 20
18 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 18 1 0 0 19
19 สงเปลือยวิทยายน 18 0 3 2 21
20 บ้านดินจี่ 17 5 1 0 23
21 บ้านหนองสระพัง 17 1 2 0 20
22 กุดสิมวิทยาสาร 17 1 0 0 18
23 บ้านโนนเที่ยง 17 0 1 0 18
24 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 16 3 0 3 19
25 บ้านกลาง 16 2 2 0 20
26 บ้านนาคู 16 0 1 0 17
27 โคกนาดี 14 4 2 1 20
28 บ้านม่วงกุล 14 4 0 2 18
29 บ้านห้วยผึ้ง 14 3 2 1 19
30 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 14 3 2 0 19
31 หนองแสงถวิลราษฎร์ 14 1 1 0 16
32 หนองบัวใน 13 6 0 1 19
33 นาทันวิทยา 13 4 0 0 17
34 บ้านชาด 13 3 1 0 17
35 เขาวงวิทยา 13 3 1 0 17
36 บ้านส้มป่อย 13 2 2 1 17
37 สังคมพัฒนา 13 2 2 0 17
38 นาขามวิทยา 13 1 3 1 17
39 บ้านนาไร่เดียว 13 0 0 0 13
40 บ้านนาบอน 12 3 1 1 16
41 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 12 1 1 0 14
42 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 12 0 0 1 12
43 บ้านสวนผึ้ง 11 3 4 0 18
44 หนองหญ้าปล้อง 11 3 3 0 17
45 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 11 3 2 2 16
46 บ้านห้วยแดง 11 3 2 0 16
47 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 11 2 2 1 15
48 กุดค้าวเทพพิทยา 11 1 1 0 13
49 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 11 1 0 1 12
50 บ้านโจดนาตาล 11 0 1 0 12
51 โพธิ์คำประชาสรรค์ 11 0 0 0 11
52 บ้านโพนสวาง 10 3 1 1 14
53 หนองแสงวิทยาเสริม 10 2 3 2 15
54 บ้านคำพิมูล 10 2 0 0 12
55 ชุมชนโพนพิทยาคม 10 2 0 0 12
56 บ้านวังเวียง 10 1 4 0 15
57 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 10 1 1 0 12
58 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 9 6 3 1 18
59 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 9 3 0 2 12
60 คำหมุนผดุงเวทย์ 9 2 0 0 11
61 คำม่วงจรัสวิทย์ 9 2 0 0 11
62 บ้านคำป่าหว้าน 9 1 1 0 11
63 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 9 0 1 0 10
64 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ 9 0 0 0 9
65 บ้านดงมัน 9 0 0 0 9
66 บ้านบัวสามัคคี 8 4 1 1 13
67 หนองแวงวิทยานุกูล 8 2 2 0 12
68 บ้านหนองผือ 8 2 1 1 11
69 สามัคคีบัวขาว 8 0 1 0 9
70 บ้านดอนอุมรัว 8 0 0 0 8
71 โคกกลางสมเด็จ 8 0 0 0 8
72 โคกมะลิวิทยา 8 0 0 0 8
73 แจนแลนวิทยา 7 2 3 1 12
74 บ้านหนองม่วง 7 0 1 0 8
75 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 7 0 1 0 8
76 สมฤทัย 7 0 1 0 8
77 นางามวิทยา 7 0 0 0 7
78 สูงเนินวิทยาคม 7 0 0 0 7
79 ชุมชนบ้านบอนวิทยา 7 0 0 0 7
80 บ้านกกตาล 7 0 0 0 7
81 บ้านคุย 6 5 1 3 12
82 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 6 3 1 0 10
83 บ้านโนนชาด 6 2 2 1 10
84 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 6 2 0 0 8
85 บ้านบ่อแก้ว 6 2 0 0 8
86 กุดหว้าวิทยา 6 1 0 2 7
87 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 6 1 0 1 7
88 บ้านโพนแพง 6 1 0 0 7
89 บ้านดงหมู 6 1 0 0 7
90 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 6 1 0 0 7
91 บ้านแก้งกะอาม 6 0 1 0 7
92 หนองบัวนอก 6 0 0 1 6
93 บ้านห้วยม่วง 5 2 2 1 9
94 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 5 2 1 0 8
95 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 5 2 0 0 7
96 บ้านนากระเดา 5 2 0 0 7
97 หนองห้างฉวีวิทย์ 5 2 0 0 7
98 บ้านหนองแสง 5 2 0 0 7
99 บ้านนาวี 5 1 1 0 7
100 บ้านบึงโคกสะอาด 5 1 0 0 6
101 บ้านเหล่าสีแก้ว 5 0 2 1 7
102 หินลาดนารายณ์สาร 5 0 1 2 6
103 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 5 0 0 0 5
104 บ้านคำหม่วย 5 0 0 0 5
105 บ้านจาน 5 0 0 0 5
106 คำเม็กวิทยา 4 3 2 2 9
107 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 4 2 1 0 7
108 บ้านโนนยาง 4 2 1 0 7
109 บ้านสร้างแสน 4 2 0 0 6
110 บ้านกุดฝั่งแดง 4 2 0 0 6
111 หนองบัวกลาง 4 1 1 0 6
112 ยิ่งสันต์วิทยา 4 1 0 0 5
113 หนองขามวิทยา 4 1 0 0 5
114 บ้านนาเหนือ 4 1 0 0 5
115 อนุบาลปรีดี 4 0 2 0 6
116 หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 4 0 1 0 5
117 บ้านหนองผ้าอ้อม 4 0 1 0 5
118 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 4 0 0 1 4
119 ทุ่งคลองวิทยา 4 0 0 0 4
120 เย็นสยามวิทยา 4 0 0 0 4
121 บ้านห้วยฝา 4 0 0 0 4
122 บ้านผึ้ง 4 0 0 0 4
123 สามัคคีวิทยาคม 4 0 0 0 4
124 มะนาววิทยาเสริม 3 3 0 0 6
125 บ้านกุดตาใกล้ 3 2 0 0 5
126 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 3 1 0 0 4
127 บ้านปลาขาว 3 1 0 0 4
128 บ้านหนองไผ่ 3 1 0 0 4
129 คำเมยราษฎร์พัฒนา 3 0 1 1 4
130 หัวงัววิทยาคม 3 0 0 1 3
131 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 3 0 0 0 3
132 ชุมชนหนองยางวิทยาคม 3 0 0 0 3
133 บ้านนาทัน 3 0 0 0 3
134 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 3 0 0 0 3
135 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 2 3 1 0 6
136 หนองสนมราษฎร์อำนวย 2 2 0 0 4
137 บ้านแห่เจริญวิทย์ 2 2 0 0 4
138 สามเพื่อนพัฒนา 2 2 0 0 4
139 แก่งพฤๅชัยวิทยา 2 1 1 0 4
140 หนองโพนสูง 2 1 0 1 3
141 บ้านวังมน 2 1 0 0 3
142 นาสีนวลวิทยา 2 1 0 0 3
143 บ้านหนองมะงง 2 1 0 0 3
144 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 2 1 0 0 3
145 บ้านนากุดสิม 2 1 0 0 3
146 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 2 1 0 0 3
147 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 2 0 2 0 4
148 บ้านคำกุงหนองอิดุม 2 0 1 1 3
149 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 2 0 1 0 3
150 บ้านโพธิ์ไทร 2 0 1 0 3
151 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 2 0 1 0 3
152 หนองหูลิงเจริญเวทย์ 2 0 1 0 3
153 บ้านใหม่ชัยมงคล 2 0 0 0 2
154 บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 2 0 0 0 2
155 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 2 0 0 0 2
156 ดงเหนือประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
157 บ้านหนองขอนแก่น 2 0 0 0 2
158 อนุบาลวราภรณ์ 2 0 0 0 2
159 อนุบาลสมฤทัย 2 0 0 0 2
160 บ้านหนองเม็ก 1 2 0 0 3
161 บ้านคำอีหงษ์ 1 1 1 1 3
162 บ้านสุขเจริญ 1 1 1 0 3
163 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 1 1 0 1 2
164 ดงบังนาแก้ววิทยา 1 1 0 1 2
165 บ้านขมิ้น 1 1 0 1 2
166 บ้านน้ำปุ้น 1 1 0 0 2
167 หนองบัวทองวิทยาเสริม 1 1 0 0 2
168 บ้านโพนนาดี 1 0 1 0 2
169 ขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 1 0 1 0 2
170 นาไคร้ประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
171 หนองกุงสมเด็จ 1 0 0 0 1
172 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1 0 0 0 1
173 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 0 0 0 1
174 บ้านจอมทอง 1 0 0 0 1
175 บ้านสร้างแก้ว 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองขามป้อม 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองป่าอ้อย 1 0 0 0 1
178 สะพานหินวิทยาคม 1 0 0 0 1
179 บ้านหนองโง้ง 0 1 1 0 2
180 หนองซองแมวผดุงวิทย์ 0 1 0 0 1
181 บ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง) 0 1 0 0 1
182 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 1 0 0 1
183 บ้านโนนศาลา 0 0 1 1 1
184 บ้านจอมศรี 0 0 1 0 1
185 บ้านหนองห้าง 0 0 1 0 1
รวม 1,439 232 138 60 1,869