สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เอกปัญญา 12 9 4 25 40 2 1 0 43
2 บ้านสี่แยกสมเด็จ 10 7 4 21 43 1 1 0 45
3 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 8 7 1 16 41 2 2 0 45
4 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 8 4 3 15 19 1 0 0 20
5 บ้านหนองสระพัง 7 4 1 12 17 1 2 0 20
6 สมเด็จประชานุเคราะห์ 6 2 4 12 21 1 1 0 23
7 กุดสิมวิทยาสาร 6 2 2 10 19 1 0 0 20
8 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 5 3 5 13 27 2 1 0 30
9 บ้านโพนสวาง 5 3 3 11 10 3 1 1 14
10 สงเปลือยวิทยายน 5 3 2 10 18 0 3 2 21
11 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 5 3 1 9 16 3 0 3 19
12 นาโกวิทยาสูง 5 2 2 9 20 6 1 0 27
13 บ้านดงสวนพัฒนา 5 1 9 15 19 2 4 2 25
14 พรชัยวิชชาลัย 4 5 4 13 42 5 2 2 49
15 บ้านดินจี่ 4 5 1 10 19 5 1 0 25
16 บ้านโจดนาตาล 4 2 2 8 11 1 1 0 13
17 นาทันวิทยา 4 1 2 7 13 4 0 0 17
18 บ้านดอนอุมรัว 4 0 0 4 9 0 0 0 9
19 บ้านโนนค้อ 3 5 5 13 21 4 0 0 25
20 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 3 4 1 8 12 1 0 1 13
21 บ้านโนนเที่ยง 3 3 1 7 18 0 1 0 19
22 บ้านนาไร่เดียว 3 3 1 7 13 0 0 0 13
23 บ้านชาด 3 2 1 6 13 3 1 0 17
24 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 3 1 2 6 21 4 1 0 26
25 บ้านคำพิมูล 3 1 2 6 10 2 0 0 12
26 โคกนาดี 3 1 0 4 15 4 2 1 21
27 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 3 1 0 4 9 3 0 2 12
28 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 3 1 0 4 6 2 0 0 8
29 นางามวิทยา 3 0 1 4 7 0 0 0 7
30 ทุ่งคลองวิทยา 3 0 1 4 4 0 0 0 4
31 บ้านนาบอน 2 6 1 9 12 3 1 1 16
32 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 2 4 2 8 22 4 7 1 33
33 คำบงพิทยาคม 2 3 1 6 22 2 3 0 27
34 หนองแสงถวิลราษฎร์ 2 3 1 6 14 1 1 0 16
35 หนองแสงวิทยาเสริม 2 3 1 6 10 2 3 2 15
36 บ้านส้มป่อย 2 2 3 7 15 2 2 1 19
37 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 2 2 1 5 11 3 2 2 16
38 ชุมชนโพนพิทยาคม 2 2 1 5 11 2 0 0 13
39 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 2 2 0 4 9 0 1 0 10
40 บ้านกอกวิทยาคม 2 1 3 6 18 3 2 1 23
41 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 2 1 2 5 12 1 0 1 13
42 บ้านหนองผือ 2 1 1 4 8 2 1 1 11
43 สามัคคีบัวขาว 2 1 1 4 8 0 1 0 9
44 บ้านเหล่าสีแก้ว 2 1 1 4 5 0 2 1 7
45 บ้านห้วยแดง 2 1 0 3 11 3 2 0 16
46 สามขาราษฎร์บำรุง 2 0 2 4 18 2 1 0 21
47 บ้านโพนแพง 2 0 2 4 6 1 0 0 7
48 บ้านวังมน 2 0 1 3 2 1 0 0 3
49 หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 2 0 0 2 4 0 1 0 5
50 หนองสนมราษฎร์อำนวย 2 0 0 2 2 2 0 0 4
51 บ้านใหม่ชัยมงคล 2 0 0 2 2 0 0 0 2
52 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 1 5 2 8 10 6 3 1 19
53 บ้านกลาง 1 4 3 8 17 2 2 0 21
54 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 1 4 2 7 12 1 1 0 14
55 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1 3 3 7 14 3 2 0 19
56 บ้านม่วงกุล 1 3 2 6 14 4 0 2 18
57 บ้านนาคู 1 2 2 5 19 0 1 0 20
58 สูงเนินวิทยาคม 1 2 2 5 8 0 0 0 8
59 นาขามวิทยา 1 2 1 4 13 1 3 1 17
60 บ้านสร้างแสน 1 2 0 3 4 2 0 0 6
61 บ้านสวนผึ้ง 1 1 3 5 11 3 4 0 18
62 กุดค้าวเทพพิทยา 1 1 2 4 11 1 1 0 13
63 คำหมุนผดุงเวทย์ 1 1 2 4 9 2 0 0 11
64 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 1 1 1 3 18 2 1 0 21
65 หนองหญ้าปล้อง 1 1 1 3 11 3 3 0 17
66 โพธิ์คำประชาสรรค์ 1 1 1 3 11 0 0 0 11
67 หนองแวงวิทยานุกูล 1 1 1 3 8 2 2 0 12
68 ชุมชนบ้านบอนวิทยา 1 1 1 3 8 0 0 0 8
69 บ้านดงหมู 1 1 1 3 6 1 0 0 7
70 บ้านหนองผ้าอ้อม 1 1 1 3 4 0 1 0 5
71 เย็นสยามวิทยา 1 1 1 3 4 0 0 0 4
72 บ้านแก้งกะอาม 1 1 0 2 6 0 1 0 7
73 บ้านห้วยฝา 1 1 0 2 4 0 0 0 4
74 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 1 1 0 2 3 0 0 0 3
75 บ้านวังเวียง 1 0 2 3 10 1 4 0 15
76 คำม่วงจรัสวิทย์ 1 0 2 3 9 2 0 0 11
77 บ้านโนนชาด 1 0 2 3 6 3 2 1 11
78 บ้านคำป่าหว้าน 1 0 1 2 9 1 1 0 11
79 บ้านบัวสามัคคี 1 0 1 2 8 4 1 1 13
80 บ้านหนองม่วง 1 0 1 2 7 0 1 0 8
81 กุดหว้าวิทยา 1 0 1 2 6 1 0 2 7
82 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1 0 1 2 6 1 0 0 7
83 บ้านห้วยม่วง 1 0 0 1 5 2 2 1 9
84 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 1 0 0 1 5 2 0 0 7
85 บ้านนากระเดา 1 0 0 1 5 2 0 0 7
86 บ้านบึงโคกสะอาด 1 0 0 1 5 1 0 0 6
87 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 1 0 0 1 5 0 0 0 5
88 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 1 0 0 1 4 2 1 0 7
89 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
90 ชุมชนหนองยางวิทยาคม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
91 แก่งพฤๅชัยวิทยา 1 0 0 1 2 1 1 0 4
92 นาสีนวลวิทยา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
93 บ้านหนองเม็ก 1 0 0 1 1 2 0 0 3
94 บ้านคำอีหงษ์ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
95 หนองกุงสมเด็จ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
96 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 0 6 2 8 21 0 1 3 22
97 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 0 3 0 3 7 0 1 0 8
98 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ 0 2 3 5 9 0 0 0 9
99 หนองห้างอำนวยวิทย์ 0 2 2 4 20 1 1 0 22
100 หนองบัวใน 0 2 2 4 14 6 1 1 21
101 สังคมพัฒนา 0 2 2 4 14 2 2 0 18
102 หินลาดนารายณ์สาร 0 2 0 2 5 0 1 2 6
103 บ้านนาทัน 0 2 0 2 3 0 0 0 3
104 โคกกลางสมเด็จ 0 1 2 3 8 0 0 0 8
105 บ้านดงมัน 0 1 1 2 9 0 0 0 9
106 ยิ่งสันต์วิทยา 0 1 1 2 4 1 0 0 5
107 หนองขามวิทยา 0 1 1 2 4 1 0 0 5
108 อนุบาลปรีดี 0 1 1 2 4 0 2 0 6
109 บ้านห้วยผึ้ง 0 1 0 1 14 3 2 1 19
110 เขาวงวิทยา 0 1 0 1 13 3 1 0 17
111 แจนแลนวิทยา 0 1 0 1 8 2 3 1 13
112 สมฤทัย 0 1 0 1 7 0 1 0 8
113 บ้านกกตาล 0 1 0 1 7 0 0 0 7
114 บ้านคุย 0 1 0 1 6 5 1 3 12
115 หนองห้างฉวีวิทย์ 0 1 0 1 5 2 0 0 7
116 บ้านคำหม่วย 0 1 0 1 5 0 0 0 5
117 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
118 บ้านแห่เจริญวิทย์ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
119 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
120 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
121 บ้านหนองแสง 0 0 3 3 5 2 0 0 7
122 โคกมะลิวิทยา 0 0 2 2 8 0 0 0 8
123 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 0 0 2 2 6 3 1 0 10
124 บ้านจาน 0 0 2 2 5 0 0 0 5
125 บ้านหนองมะงง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
126 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 0 0 1 1 11 2 2 1 15
127 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 11 1 1 0 13
128 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 0 0 1 1 7 1 0 1 8
129 หนองบัวนอก 0 0 1 1 6 0 0 1 6
130 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 0 0 1 1 5 2 1 0 8
131 หนองบัวกลาง 0 0 1 1 4 1 1 0 6
132 บ้านนาเหนือ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
133 มะนาววิทยาเสริม 0 0 1 1 3 3 0 0 6
134 หัวงัววิทยาคม 0 0 1 1 3 0 0 1 3
135 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 1 1 2 0 1 0 3
136 บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
137 บ้านโพนนาดี 0 0 1 1 1 0 1 0 2
138 บ้านบ่อแก้ว 0 0 0 0 7 2 0 0 9
139 บ้านนาวี 0 0 0 0 5 1 1 0 7
140 คำเม็กวิทยา 0 0 0 0 4 3 2 2 9
141 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 4 2 1 0 7
142 บ้านกุดฝั่งแดง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
143 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 0 0 0 0 4 0 0 1 4
144 บ้านผึ้ง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
145 สามัคคีวิทยาคม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
146 บ้านกุดตาใกล้ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
147 บ้านปลาขาว 0 0 0 0 3 1 0 0 4
148 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
149 คำเมยราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 3 0 1 1 4
150 บ้านหนองขอนแก่น 0 0 0 0 3 0 0 0 3
151 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
152 สามเพื่อนพัฒนา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
153 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 2 1 0 1 3
154 หนองโพนสูง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
155 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
156 บ้านนากุดสิม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
157 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
158 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 0 0 0 0 2 0 2 0 4
159 บ้านคำกุงหนองอิดุม 0 0 0 0 2 0 1 1 3
160 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
161 หนองหูลิงเจริญเวทย์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
162 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 ดงเหนือประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 อนุบาลวราภรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 อนุบาลสมฤทัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านสุขเจริญ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
167 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 0 1 2
168 ดงบังนาแก้ววิทยา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
169 บ้านน้ำปุ้น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 หนองบัวทองวิทยาเสริม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 ขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
172 นาไคร้ประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
173 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านจอมทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านสร้างแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองขามป้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองป่าอ้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 สะพานหินวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
180 หนองซองแมวผดุงวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านโนนศาลา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
184 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 229 197 172 598 1,477 237 139 60 1,853