สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เอกปัญญา 12 9 4 25 40 2 1 0 43
2 บ้านสี่แยกสมเด็จ 10 7 4 21 39 1 1 0 41
3 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 7 6 1 14 38 2 2 0 42
4 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 7 3 3 13 16 1 0 0 17
5 บ้านหนองสระพัง 6 3 0 9 14 1 2 0 17
6 สมเด็จประชานุเคราะห์ 6 2 4 12 20 1 1 0 22
7 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 5 3 5 13 27 2 1 0 30
8 กุดสิมวิทยาสาร 5 2 2 9 18 1 0 0 19
9 พรชัยวิชชาลัย 4 5 4 13 41 5 2 2 48
10 บ้านดินจี่ 4 5 1 10 19 5 1 0 25
11 สงเปลือยวิทยายน 4 2 2 8 16 0 3 2 19
12 บ้านโจดนาตาล 4 2 2 8 11 1 1 0 13
13 บ้านดงสวนพัฒนา 4 0 8 12 16 2 4 2 22
14 บ้านนาไร่เดียว 3 3 1 7 13 0 0 0 13
15 บ้านชาด 3 2 1 6 13 3 1 0 17
16 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 3 1 2 6 20 4 1 0 25
17 บ้านคำพิมูล 3 1 2 6 10 2 0 0 12
18 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 3 1 0 4 9 3 0 2 12
19 โคกนาดี 3 0 0 3 14 4 2 1 20
20 นาทันวิทยา 3 0 0 3 8 4 0 0 12
21 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 2 4 2 8 22 4 7 1 33
22 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 2 4 1 7 11 1 0 1 12
23 บ้านนาบอน 2 4 1 7 10 3 1 1 14
24 คำบงพิทยาคม 2 3 1 6 21 2 3 0 26
25 หนองแสงถวิลราษฎร์ 2 3 1 6 14 1 1 0 16
26 บ้านโนนเที่ยง 2 2 1 5 13 0 1 0 14
27 หนองแสงวิทยาเสริม 2 2 0 4 8 2 3 2 13
28 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 2 2 0 4 8 0 1 0 9
29 ชุมชนโพนพิทยาคม 2 2 0 4 6 1 0 0 7
30 บ้านกอกวิทยาคม 2 1 3 6 17 3 2 1 22
31 นาโกวิทยาสูง 2 1 2 5 14 6 1 0 21
32 บ้านส้มป่อย 2 1 2 5 13 2 2 1 17
33 บ้านเหล่าสีแก้ว 2 1 1 4 5 0 2 1 7
34 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 2 1 0 3 9 3 0 3 12
35 สามขาราษฎร์บำรุง 2 0 2 4 18 2 1 0 21
36 บ้านโพนแพง 2 0 2 4 6 1 0 0 7
37 ทุ่งคลองวิทยา 2 0 1 3 3 0 0 0 3
38 บ้านวังมน 2 0 1 3 2 1 0 0 3
39 บ้านห้วยแดง 2 0 0 2 10 3 2 0 15
40 หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 2 0 0 2 4 0 1 0 5
41 หนองสนมราษฎร์อำนวย 2 0 0 2 2 2 0 0 4
42 บ้านโนนค้อ 1 5 5 11 19 4 0 0 23
43 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 1 5 2 8 9 6 3 1 18
44 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 1 4 2 7 12 1 1 0 14
45 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1 3 3 7 14 3 2 0 19
46 บ้านม่วงกุล 1 3 2 6 14 4 0 2 18
47 บ้านกลาง 1 2 1 4 13 2 2 0 17
48 นาขามวิทยา 1 2 1 4 13 1 3 1 17
49 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1 2 1 4 9 3 2 2 14
50 สูงเนินวิทยาคม 1 2 1 4 7 0 0 0 7
51 บ้านสวนผึ้ง 1 1 3 5 10 3 4 0 17
52 กุดค้าวเทพพิทยา 1 1 2 4 11 1 1 0 13
53 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 1 1 1 3 18 2 1 0 21
54 หนองหญ้าปล้อง 1 1 1 3 10 3 3 0 16
55 หนองแวงวิทยานุกูล 1 1 1 3 8 2 2 0 12
56 บ้านหนองผือ 1 1 1 3 7 2 1 1 10
57 สามัคคีบัวขาว 1 1 1 3 7 0 1 0 8
58 ชุมชนบ้านบอนวิทยา 1 1 1 3 7 0 0 0 7
59 บ้านดงหมู 1 1 1 3 6 1 0 0 7
60 เย็นสยามวิทยา 1 1 1 3 4 0 0 0 4
61 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1 1 0 2 4 1 0 0 5
62 บ้านห้วยฝา 1 1 0 2 4 0 0 0 4
63 บ้านสร้างแสน 1 1 0 2 3 2 0 0 5
64 คำม่วงจรัสวิทย์ 1 0 2 3 9 2 0 0 11
65 บ้านโนนชาด 1 0 2 3 6 3 2 1 11
66 บ้านคำป่าหว้าน 1 0 1 2 9 1 1 0 11
67 บ้านบัวสามัคคี 1 0 1 2 8 4 1 1 13
68 บ้านหนองม่วง 1 0 1 2 6 0 1 0 7
69 บ้านวังเวียง 1 0 1 2 5 1 4 0 10
70 บ้านห้วยม่วง 1 0 0 1 5 2 2 1 9
71 บ้านนากระเดา 1 0 0 1 5 2 0 0 7
72 คำหมุนผดุงเวทย์ 1 0 0 1 5 0 0 0 5
73 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 1 0 0 1 4 2 1 0 7
74 ชุมชนหนองยางวิทยาคม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
75 แก่งพฤๅชัยวิทยา 1 0 0 1 2 1 1 0 4
76 นาสีนวลวิทยา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
77 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านคำอีหงษ์ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
79 บ้านใหม่ชัยมงคล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 หนองกุงสมเด็จ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 0 6 2 8 21 0 1 3 22
82 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 0 3 0 3 7 0 1 0 8
83 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ 0 2 3 5 8 0 0 0 8
84 บ้านนาคู 0 2 2 4 17 0 1 0 18
85 หินลาดนารายณ์สาร 0 2 0 2 5 0 1 2 6
86 บ้านนาทัน 0 2 0 2 3 0 0 0 3
87 บ้านโพนสวาง 0 1 3 4 3 3 1 1 7
88 หนองบัวใน 0 1 2 3 12 5 1 1 18
89 โคกกลางสมเด็จ 0 1 2 3 8 0 0 0 8
90 สังคมพัฒนา 0 1 1 2 11 2 2 0 15
91 หนองขามวิทยา 0 1 1 2 4 1 0 0 5
92 อนุบาลปรีดี 0 1 1 2 4 0 2 0 6
93 ยิ่งสันต์วิทยา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
94 บ้านหนองผ้าอ้อม 0 1 1 2 3 0 1 0 4
95 บ้านห้วยผึ้ง 0 1 0 1 13 3 2 1 18
96 เขาวงวิทยา 0 1 0 1 13 3 1 0 17
97 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 0 1 0 1 8 0 0 1 8
98 สมฤทัย 0 1 0 1 7 0 1 0 8
99 บ้านกกตาล 0 1 0 1 7 0 0 0 7
100 บ้านคุย 0 1 0 1 6 5 1 3 12
101 บ้านคำหม่วย 0 1 0 1 4 0 0 0 4
102 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
103 บ้านแห่เจริญวิทย์ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
104 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
105 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 บ้านหนองแสง 0 0 3 3 5 2 0 0 7
107 หนองห้างอำนวยวิทย์ 0 0 2 2 15 1 1 0 17
108 บ้านหนองมะงง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
109 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 11 1 1 0 13
110 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 0 0 1 1 10 2 2 1 14
111 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 0 0 1 1 7 1 0 1 8
112 บ้านดงมัน 0 0 1 1 7 0 0 0 7
113 หนองบัวนอก 0 0 1 1 6 0 0 1 6
114 โคกมะลิวิทยา 0 0 1 1 6 0 0 0 6
115 โพธิ์คำประชาสรรค์ 0 0 1 1 6 0 0 0 6
116 กุดหว้าวิทยา 0 0 1 1 5 1 0 2 6
117 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 0 0 1 1 5 1 0 0 6
118 หนองบัวกลาง 0 0 1 1 4 1 1 0 6
119 นางามวิทยา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
120 บ้านนาเหนือ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
121 มะนาววิทยาเสริม 0 0 1 1 2 3 0 0 5
122 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 1 1 2 0 1 0 3
123 บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
124 บ้านโพนนาดี 0 0 1 1 0 0 1 0 1
125 บ้านบ่อแก้ว 0 0 0 0 7 2 0 0 9
126 แจนแลนวิทยา 0 0 0 0 6 2 3 1 11
127 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 0 0 0 0 4 3 1 0 8
128 คำเม็กวิทยา 0 0 0 0 4 2 2 2 8
129 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 4 2 1 0 7
130 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 0 0 0 0 4 2 1 0 7
131 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 0 0 0 0 4 2 0 0 6
132 บ้านนาวี 0 0 0 0 4 1 1 0 6
133 บ้านบึงโคกสะอาด 0 0 0 0 4 1 0 0 5
134 บ้านแก้งกะอาม 0 0 0 0 4 0 1 0 5
135 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 0 0 0 0 4 0 0 1 4
136 บ้านดอนอุมรัว 0 0 0 0 4 0 0 0 4
137 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
138 บ้านผึ้ง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
139 สามัคคีวิทยาคม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
140 บ้านกุดตาใกล้ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
141 บ้านกุดฝั่งแดง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
142 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
143 หนองห้างฉวีวิทย์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
144 บ้านหนองขอนแก่น 0 0 0 0 3 0 0 0 3
145 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
146 สามเพื่อนพัฒนา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
147 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 2 1 0 1 3
148 บ้านนากุดสิม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
149 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
150 บ้านปลาขาว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
151 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
152 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 0 0 0 0 2 0 2 0 4
153 บ้านคำกุงหนองอิดุม 0 0 0 0 2 0 1 1 3
154 หนองหูลิงเจริญเวทย์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
155 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 อนุบาลวราภรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 อนุบาลสมฤทัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
158 บ้านสุขเจริญ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
159 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 0 1 2
160 ดงบังนาแก้ววิทยา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
161 หนองโพนสูง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
162 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 บ้านน้ำปุ้น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
164 หนองบัวทองวิทยาเสริม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
165 คำเมยราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
166 ขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
167 นาไคร้ประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
168 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
169 หัวงัววิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
170 ดงเหนือประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านสร้างแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านหนองขามป้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองป่าอ้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 สะพานหินวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
178 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
179 หนองซองแมวผดุงวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านโนนศาลา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
183 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 180 165 148 493 1,302 229 139 60 1,670