สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสี่แยกสมเด็จ 43 1 1 0 45
2 พรชัยวิชชาลัย 42 5 2 2 49
3 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 41 2 2 0 45
4 เอกปัญญา 40 2 1 0 43
5 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 27 2 1 0 30
6 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 22 4 7 1 33
7 คำบงพิทยาคม 22 2 3 0 27
8 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 21 4 1 0 26
9 บ้านโนนค้อ 21 4 0 0 25
10 สมเด็จประชานุเคราะห์ 21 1 1 0 23
11 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 21 0 1 3 22
12 นาโกวิทยาสูง 20 6 1 0 27
13 หนองห้างอำนวยวิทย์ 20 1 1 0 22
14 บ้านดินจี่ 19 5 1 0 25
15 บ้านดงสวนพัฒนา 19 2 4 2 25
16 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 19 1 0 0 20
17 กุดสิมวิทยาสาร 19 1 0 0 20
18 บ้านนาคู 19 0 1 0 20
19 บ้านกอกวิทยาคม 18 3 2 1 23
20 สามขาราษฎร์บำรุง 18 2 1 0 21
21 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 18 2 1 0 21
22 สงเปลือยวิทยายน 18 0 3 2 21
23 บ้านโนนเที่ยง 18 0 1 0 19
24 บ้านกลาง 17 2 2 0 21
25 บ้านหนองสระพัง 17 1 2 0 20
26 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 16 3 0 3 19
27 โคกนาดี 15 4 2 1 21
28 บ้านส้มป่อย 15 2 2 1 19
29 หนองบัวใน 14 6 1 1 21
30 บ้านม่วงกุล 14 4 0 2 18
31 บ้านห้วยผึ้ง 14 3 2 1 19
32 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 14 3 2 0 19
33 สังคมพัฒนา 14 2 2 0 18
34 หนองแสงถวิลราษฎร์ 14 1 1 0 16
35 นาทันวิทยา 13 4 0 0 17
36 บ้านชาด 13 3 1 0 17
37 เขาวงวิทยา 13 3 1 0 17
38 นาขามวิทยา 13 1 3 1 17
39 บ้านนาไร่เดียว 13 0 0 0 13
40 บ้านนาบอน 12 3 1 1 16
41 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 12 1 1 0 14
42 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 12 1 0 1 13
43 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 12 1 0 1 13
44 บ้านสวนผึ้ง 11 3 4 0 18
45 หนองหญ้าปล้อง 11 3 3 0 17
46 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 11 3 2 2 16
47 บ้านห้วยแดง 11 3 2 0 16
48 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 11 2 2 1 15
49 ชุมชนโพนพิทยาคม 11 2 0 0 13
50 บ้านโจดนาตาล 11 1 1 0 13
51 กุดค้าวเทพพิทยา 11 1 1 0 13
52 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 11 1 1 0 13
53 โพธิ์คำประชาสรรค์ 11 0 0 0 11
54 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 10 6 3 1 19
55 บ้านโพนสวาง 10 3 1 1 14
56 หนองแสงวิทยาเสริม 10 2 3 2 15
57 บ้านคำพิมูล 10 2 0 0 12
58 บ้านวังเวียง 10 1 4 0 15
59 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 9 3 0 2 12
60 คำหมุนผดุงเวทย์ 9 2 0 0 11
61 คำม่วงจรัสวิทย์ 9 2 0 0 11
62 บ้านคำป่าหว้าน 9 1 1 0 11
63 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 9 0 1 0 10
64 บ้านดอนอุมรัว 9 0 0 0 9
65 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ 9 0 0 0 9
66 บ้านดงมัน 9 0 0 0 9
67 บ้านบัวสามัคคี 8 4 1 1 13
68 แจนแลนวิทยา 8 2 3 1 13
69 หนองแวงวิทยานุกูล 8 2 2 0 12
70 บ้านหนองผือ 8 2 1 1 11
71 สามัคคีบัวขาว 8 0 1 0 9
72 สูงเนินวิทยาคม 8 0 0 0 8
73 ชุมชนบ้านบอนวิทยา 8 0 0 0 8
74 โคกกลางสมเด็จ 8 0 0 0 8
75 โคกมะลิวิทยา 8 0 0 0 8
76 บ้านบ่อแก้ว 7 2 0 0 9
77 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 7 1 0 1 8
78 บ้านหนองม่วง 7 0 1 0 8
79 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 7 0 1 0 8
80 สมฤทัย 7 0 1 0 8
81 นางามวิทยา 7 0 0 0 7
82 บ้านกกตาล 7 0 0 0 7
83 บ้านคุย 6 5 1 3 12
84 บ้านโนนชาด 6 3 2 1 11
85 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 6 3 1 0 10
86 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 6 2 0 0 8
87 กุดหว้าวิทยา 6 1 0 2 7
88 บ้านโพนแพง 6 1 0 0 7
89 บ้านดงหมู 6 1 0 0 7
90 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 6 1 0 0 7
91 บ้านแก้งกะอาม 6 0 1 0 7
92 หนองบัวนอก 6 0 0 1 6
93 บ้านห้วยม่วง 5 2 2 1 9
94 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 5 2 1 0 8
95 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 5 2 0 0 7
96 บ้านนากระเดา 5 2 0 0 7
97 หนองห้างฉวีวิทย์ 5 2 0 0 7
98 บ้านหนองแสง 5 2 0 0 7
99 บ้านนาวี 5 1 1 0 7
100 บ้านบึงโคกสะอาด 5 1 0 0 6
101 บ้านเหล่าสีแก้ว 5 0 2 1 7
102 หินลาดนารายณ์สาร 5 0 1 2 6
103 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 5 0 0 0 5
104 บ้านคำหม่วย 5 0 0 0 5
105 บ้านจาน 5 0 0 0 5
106 คำเม็กวิทยา 4 3 2 2 9
107 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 4 2 1 0 7
108 บ้านโนนยาง 4 2 1 0 7
109 บ้านสร้างแสน 4 2 0 0 6
110 บ้านกุดฝั่งแดง 4 2 0 0 6
111 หนองบัวกลาง 4 1 1 0 6
112 ยิ่งสันต์วิทยา 4 1 0 0 5
113 หนองขามวิทยา 4 1 0 0 5
114 บ้านนาเหนือ 4 1 0 0 5
115 อนุบาลปรีดี 4 0 2 0 6
116 หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 4 0 1 0 5
117 บ้านหนองผ้าอ้อม 4 0 1 0 5
118 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 4 0 0 1 4
119 ทุ่งคลองวิทยา 4 0 0 0 4
120 เย็นสยามวิทยา 4 0 0 0 4
121 บ้านห้วยฝา 4 0 0 0 4
122 บ้านผึ้ง 4 0 0 0 4
123 สามัคคีวิทยาคม 4 0 0 0 4
124 มะนาววิทยาเสริม 3 3 0 0 6
125 บ้านกุดตาใกล้ 3 2 0 0 5
126 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 3 1 0 0 4
127 บ้านปลาขาว 3 1 0 0 4
128 บ้านหนองไผ่ 3 1 0 0 4
129 คำเมยราษฎร์พัฒนา 3 0 1 1 4
130 หัวงัววิทยาคม 3 0 0 1 3
131 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 3 0 0 0 3
132 ชุมชนหนองยางวิทยาคม 3 0 0 0 3
133 บ้านนาทัน 3 0 0 0 3
134 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 3 0 0 0 3
135 บ้านหนองขอนแก่น 3 0 0 0 3
136 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 2 3 1 0 6
137 หนองสนมราษฎร์อำนวย 2 2 0 0 4
138 บ้านแห่เจริญวิทย์ 2 2 0 0 4
139 สามเพื่อนพัฒนา 2 2 0 0 4
140 แก่งพฤๅชัยวิทยา 2 1 1 0 4
141 บ้านขมิ้น 2 1 0 1 3
142 หนองโพนสูง 2 1 0 1 3
143 บ้านวังมน 2 1 0 0 3
144 นาสีนวลวิทยา 2 1 0 0 3
145 บ้านหนองมะงง 2 1 0 0 3
146 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 2 1 0 0 3
147 บ้านนากุดสิม 2 1 0 0 3
148 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 2 1 0 0 3
149 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 2 0 2 0 4
150 บ้านคำกุงหนองอิดุม 2 0 1 1 3
151 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 2 0 1 0 3
152 บ้านโพธิ์ไทร 2 0 1 0 3
153 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 2 0 1 0 3
154 หนองหูลิงเจริญเวทย์ 2 0 1 0 3
155 บ้านใหม่ชัยมงคล 2 0 0 0 2
156 บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 2 0 0 0 2
157 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 2 0 0 0 2
158 ดงเหนือประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
159 อนุบาลวราภรณ์ 2 0 0 0 2
160 อนุบาลสมฤทัย 2 0 0 0 2
161 บ้านสุขเจริญ 1 2 1 0 4
162 บ้านหนองเม็ก 1 2 0 0 3
163 บ้านคำอีหงษ์ 1 1 1 1 3
164 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 1 1 0 1 2
165 ดงบังนาแก้ววิทยา 1 1 0 1 2
166 บ้านน้ำปุ้น 1 1 0 0 2
167 หนองบัวทองวิทยาเสริม 1 1 0 0 2
168 บ้านโพนนาดี 1 0 1 0 2
169 ขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 1 0 1 0 2
170 นาไคร้ประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
171 หนองกุงสมเด็จ 1 0 0 0 1
172 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1 0 0 0 1
173 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 0 0 0 1
174 บ้านจอมทอง 1 0 0 0 1
175 บ้านสร้างแก้ว 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองขามป้อม 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองป่าอ้อย 1 0 0 0 1
178 สะพานหินวิทยาคม 1 0 0 0 1
179 บ้านหนองโง้ง 0 1 1 0 2
180 หนองซองแมวผดุงวิทย์ 0 1 0 0 1
181 บ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง) 0 1 0 0 1
182 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 1 0 0 1
183 บ้านโนนศาลา 0 0 1 1 1
184 บ้านจอมศรี 0 0 1 0 1
185 บ้านหนองห้าง 0 0 1 0 1
รวม 1,477 237 139 60 1,853