สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 เอกปัญญา 12 9 4 25
2 บ้านสี่แยกสมเด็จ 10 7 4 21
3 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 8 7 1 16
4 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 8 4 3 15
5 บ้านหนองสระพัง 7 4 1 12
6 สมเด็จประชานุเคราะห์ 6 2 4 12
7 กุดสิมวิทยาสาร 6 2 2 10
8 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 5 3 5 13
9 บ้านโพนสวาง 5 3 3 11
10 สงเปลือยวิทยายน 5 3 2 10
11 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 5 3 1 9
12 นาโกวิทยาสูง 5 2 2 9
13 บ้านดงสวนพัฒนา 5 1 9 15
14 พรชัยวิชชาลัย 4 5 4 13
15 บ้านดินจี่ 4 5 1 10
16 บ้านโจดนาตาล 4 2 2 8
17 นาทันวิทยา 4 1 2 7
18 บ้านดอนอุมรัว 4 0 0 4
19 บ้านโนนค้อ 3 5 5 13
20 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 3 4 1 8
21 บ้านโนนเที่ยง 3 3 1 7
22 บ้านนาไร่เดียว 3 3 1 7
23 บ้านชาด 3 2 1 6
24 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 3 1 2 6
25 บ้านคำพิมูล 3 1 2 6
26 โคกนาดี 3 1 0 4
27 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 3 1 0 4
28 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 3 1 0 4
29 นางามวิทยา 3 0 1 4
30 ทุ่งคลองวิทยา 3 0 1 4
31 บ้านนาบอน 2 6 1 9
32 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 2 4 2 8
33 คำบงพิทยาคม 2 3 1 6
34 หนองแสงถวิลราษฎร์ 2 3 1 6
35 หนองแสงวิทยาเสริม 2 3 1 6
36 บ้านส้มป่อย 2 2 3 7
37 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 2 2 1 5
38 ชุมชนโพนพิทยาคม 2 2 1 5
39 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 2 2 0 4
40 บ้านกอกวิทยาคม 2 1 3 6
41 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 2 1 2 5
42 บ้านหนองผือ 2 1 1 4
43 สามัคคีบัวขาว 2 1 1 4
44 บ้านเหล่าสีแก้ว 2 1 1 4
45 บ้านห้วยแดง 2 1 0 3
46 สามขาราษฎร์บำรุง 2 0 2 4
47 บ้านโพนแพง 2 0 2 4
48 บ้านวังมน 2 0 1 3
49 หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 2 0 0 2
50 หนองสนมราษฎร์อำนวย 2 0 0 2
51 บ้านใหม่ชัยมงคล 2 0 0 2
52 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 1 5 2 8
53 บ้านกลาง 1 4 3 8
54 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 1 4 2 7
55 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1 3 3 7
56 บ้านม่วงกุล 1 3 2 6
57 บ้านนาคู 1 2 2 5
58 สูงเนินวิทยาคม 1 2 2 5
59 นาขามวิทยา 1 2 1 4
60 บ้านสร้างแสน 1 2 0 3
61 บ้านสวนผึ้ง 1 1 3 5
62 กุดค้าวเทพพิทยา 1 1 2 4
63 คำหมุนผดุงเวทย์ 1 1 2 4
64 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 1 1 1 3
65 หนองหญ้าปล้อง 1 1 1 3
66 โพธิ์คำประชาสรรค์ 1 1 1 3
67 หนองแวงวิทยานุกูล 1 1 1 3
68 ชุมชนบ้านบอนวิทยา 1 1 1 3
69 บ้านดงหมู 1 1 1 3
70 บ้านหนองผ้าอ้อม 1 1 1 3
71 เย็นสยามวิทยา 1 1 1 3
72 บ้านแก้งกะอาม 1 1 0 2
73 บ้านห้วยฝา 1 1 0 2
74 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 1 1 0 2
75 บ้านวังเวียง 1 0 2 3
76 คำม่วงจรัสวิทย์ 1 0 2 3
77 บ้านโนนชาด 1 0 2 3
78 บ้านคำป่าหว้าน 1 0 1 2
79 บ้านบัวสามัคคี 1 0 1 2
80 บ้านหนองม่วง 1 0 1 2
81 กุดหว้าวิทยา 1 0 1 2
82 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1 0 1 2
83 บ้านห้วยม่วง 1 0 0 1
84 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 1 0 0 1
85 บ้านนากระเดา 1 0 0 1
86 บ้านบึงโคกสะอาด 1 0 0 1
87 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 1 0 0 1
88 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 1 0 0 1
89 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 1 0 0 1
90 ชุมชนหนองยางวิทยาคม 1 0 0 1
91 แก่งพฤๅชัยวิทยา 1 0 0 1
92 นาสีนวลวิทยา 1 0 0 1
93 บ้านหนองเม็ก 1 0 0 1
94 บ้านคำอีหงษ์ 1 0 0 1
95 หนองกุงสมเด็จ 1 0 0 1
96 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 0 6 2 8
97 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 0 3 0 3
98 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ 0 2 3 5
99 หนองห้างอำนวยวิทย์ 0 2 2 4
100 หนองบัวใน 0 2 2 4
101 สังคมพัฒนา 0 2 2 4
102 หินลาดนารายณ์สาร 0 2 0 2
103 บ้านนาทัน 0 2 0 2
104 โคกกลางสมเด็จ 0 1 2 3
105 บ้านดงมัน 0 1 1 2
106 ยิ่งสันต์วิทยา 0 1 1 2
107 หนองขามวิทยา 0 1 1 2
108 อนุบาลปรีดี 0 1 1 2
109 บ้านห้วยผึ้ง 0 1 0 1
110 เขาวงวิทยา 0 1 0 1
111 แจนแลนวิทยา 0 1 0 1
112 สมฤทัย 0 1 0 1
113 บ้านกกตาล 0 1 0 1
114 บ้านคุย 0 1 0 1
115 หนองห้างฉวีวิทย์ 0 1 0 1
116 บ้านคำหม่วย 0 1 0 1
117 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 0 1 0 1
118 บ้านแห่เจริญวิทย์ 0 1 0 1
119 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 1 0 1
120 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 0 1 0 1
121 บ้านหนองแสง 0 0 3 3
122 โคกมะลิวิทยา 0 0 2 2
123 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 0 0 2 2
124 บ้านจาน 0 0 2 2
125 บ้านหนองมะงง 0 0 2 2
126 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 0 0 1 1
127 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 0 0 1 1
128 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 0 0 1 1
129 หนองบัวนอก 0 0 1 1
130 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 0 0 1 1
131 หนองบัวกลาง 0 0 1 1
132 บ้านนาเหนือ 0 0 1 1
133 มะนาววิทยาเสริม 0 0 1 1
134 หัวงัววิทยาคม 0 0 1 1
135 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 1 1
136 บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 0 0 1 1
137 บ้านโพนนาดี 0 0 1 1
138 บ้านบ่อแก้ว 0 0 0 0
139 บ้านนาวี 0 0 0 0
140 คำเม็กวิทยา 0 0 0 0
141 บ้านโนนยาง 0 0 0 0
142 บ้านกุดฝั่งแดง 0 0 0 0
143 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 0 0 0 0
144 บ้านผึ้ง 0 0 0 0
145 สามัคคีวิทยาคม 0 0 0 0
146 บ้านกุดตาใกล้ 0 0 0 0
147 บ้านปลาขาว 0 0 0 0
148 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0
149 คำเมยราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0
150 บ้านหนองขอนแก่น 0 0 0 0
151 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 0 0 0 0
152 สามเพื่อนพัฒนา 0 0 0 0
153 บ้านขมิ้น 0 0 0 0
154 หนองโพนสูง 0 0 0 0
155 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 0 0 0 0
156 บ้านนากุดสิม 0 0 0 0
157 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
158 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 0 0 0 0
159 บ้านคำกุงหนองอิดุม 0 0 0 0
160 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
161 หนองหูลิงเจริญเวทย์ 0 0 0 0
162 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 0 0 0 0
163 ดงเหนือประชาสรรค์ 0 0 0 0
164 อนุบาลวราภรณ์ 0 0 0 0
165 อนุบาลสมฤทัย 0 0 0 0
166 บ้านสุขเจริญ 0 0 0 0
167 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 0 0 0 0
168 ดงบังนาแก้ววิทยา 0 0 0 0
169 บ้านน้ำปุ้น 0 0 0 0
170 หนองบัวทองวิทยาเสริม 0 0 0 0
171 ขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 0 0 0 0
172 นาไคร้ประชาสรรค์ 0 0 0 0
173 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 0 0 0 0
174 บ้านจอมทอง 0 0 0 0
175 บ้านสร้างแก้ว 0 0 0 0
176 บ้านหนองขามป้อม 0 0 0 0
177 บ้านหนองป่าอ้อย 0 0 0 0
178 สะพานหินวิทยาคม 0 0 0 0
179 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0
180 หนองซองแมวผดุงวิทย์ 0 0 0 0
181 บ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง) 0 0 0 0
182 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0
183 บ้านโนนศาลา 0 0 0 0
184 บ้านจอมศรี 0 0 0 0
185 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0
รวม 229 197 172 598


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 sn3 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]