ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 842
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหล่าไฮงามวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 นาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุดค้าวเทพพิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง 4
5 นามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 5
6 คำบงพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 6
7 สมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 6


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองแวงวิทยานุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง 4
5 หนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 5
6 บ้านนาไร่เดียว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 6
7 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -
8 นาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -
9 บ้านหนองสระพัง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองสระพัง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนเที่ยง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 068
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 067
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านบอนวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำหมุนผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนเที่ยง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.66 ทอง 4
5 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.33 ทอง 5


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94.60 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 658
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุดหว้าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 734
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกุงสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงหมู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองบัวนอก สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง 4
5 คำหมุนผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง 5
6 แจนแลนวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 6
7 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง 7


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 657
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 656
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง 4
5 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 5
6 บ้านวังเวียง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 6


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 655
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 นาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุดสิมวิทยาสาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -
4 สมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 654
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองแสงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 5
6 พรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 5
7 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 7
8 บ้านดอนอุมรัว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 7
9 บ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 7
10 บ้านหนองม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 7
11 บ้านนาวี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 11
12 บ้านวังเวียง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 11
13 บ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 13
14 บ้านห้วยผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 13


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 026
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองบัวนอก สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 5
6 บ้านคำหม่วย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 653
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.25 ทอง 4


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองแสงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 4
5 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 5


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 652
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95.13 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงเหนือประชาสรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 4
5 บ้านจาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.50 ทอง 5
6 บ้านวังเวียง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 6
7 บ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 6
8 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74 เงิน 8


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 651
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 สงเปลือยวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 650
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง 4
5 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง 5
6 บ้านจาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 6
7 บ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง 7
8 บ้านวังเวียง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 8
9 หนองห้างอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 9
10 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 10
11 บ้านโพนนาดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 11
12 ยิ่งสันต์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 12
13 คำเม็กวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 13


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 022
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 97.40 ทอง ชนะเลิศ
2 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแสง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.80 ทอง 4
5 บ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.80 ทอง 4
6 บ้านนาวี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.80 ทอง 4
7 บ้านห้วยแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.80 ทอง 4
8 หนองบัวนอก สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.80 ทอง 4
9 โคกนาดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.80 ทอง 4
10 บ้านบึงโคกสะอาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.80 ทอง 10
11 บ้านบัวสามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.40 ทอง 11
12 หนองแวงวิทยานุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.40 ทอง 11


การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 019
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -


การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 018
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง 4
5 บ้านคำกุงหนองอิดุม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง 5
6 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 6
7 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง 7
8 บ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 8
9 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 9
10 บ้านจาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 10
11 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -
12 บ้านหนองม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 012
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94.25 ทอง ชนะเลิศ
2 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นางามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่าภูพานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 4


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดค้าวเทพพิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 003
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำเม็กวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 4


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 4


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 001
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังมน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 นามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 4
5 หนองบัวทองวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 5
6 หนองขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 6
7 บ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 7
8 คำเม็กวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 8
9 สามขาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 8


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 169
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 768
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงหมู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.30 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบ่อแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 4
5 พรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.30 ทอง 5
6 สมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 6
7 หนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.30 ทอง 7
8 บ้านนาไร่เดียว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 8
9 หนองบัวนอก สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.50 ทอง 9
10 กุดค้าวเทพพิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.30 ทอง 10
11 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.30 ทอง 10
12 บ้านนาเหนือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72 เงิน 12