ตารางการแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแสง

แผนผังการเดินทาง  
https://drive.google.com/file/d/1-x-KSG2oRUoagPr1qEyMNMNeDIGr84_M/view?usp=sharing

แผนผังการแข่งขันวันที่ 22 พ.ย. 2566 
https://drive.google.com/file/d/1PAOU0vEUgwKUqssqKPfKSJzWjZgx9bik/view?usp=sharing

แผนผังการแข่งขันวันที่ 23 พ.ย. 2566 
https://drive.google.com/file/d/1BS_89ARUTmtqfDatg3KD-GJgscSj1lyq/view?usp=sharing

แผนผังการแข่งขันวันที่ 24 พ.ย. 2566 
https://drive.google.com/file/d/1s5dyiC_jQ1ZbjfPIfqlaVXmtmw79mPYp/view?usp=sharing

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:58 น.