แผนผังสนามการแข่งขันโรงเรียนคำบงพิทยาคม

สถานที่โรงเรียนคำบงพิทยาคม  
https://drive.google.com/file/d/139rxVVZLjzHTR8Qlo3sRIO1WqA8qho9S/view?usp=sharing

แผนผังอาคารสถานที่  
https://drive.google.com/file/d/1dpY2LvSB_UeVS4b-74SGo29KGYUJOfIj/view?usp=sharing


 

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:12 น.