สถานที่แข่งขัน
วันพุธ ที่ 01 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:14 น.