แจ้ง คอมพิวเตอร์ในการแข่งขันเป็นระบบปฏิบัติการ window 10 ขึ้นไป

แจ้งกิจกรรมการแข่งขันที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์เป็นระบบปฏิบัติการ widow 10 ขึ้นไป 

วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:38 น.