สนามการแข่งขันโรงเรียนไค้นุ่นพิทยาพูน
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:08 น.