กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 300
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สหศึกษาบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 99.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 98.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เต็มรักศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 97.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดปลายคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 94.99 ทอง 4
5 สุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 93.66 ทอง 5
6 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 90.99 ทอง 6
7 วัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 86.99 ทอง 7
8 ประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 84.66 ทอง 8
9 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 83.32 ทอง 9


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สหศึกษาบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 98.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 95.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 89.65 ทอง 4
5 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 88.32 ทอง 5
6 รุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 85.31 ทอง 6
7 วัดปลายคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 83.99 ทอง 7
8 สุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 82.64 ทอง 8
9 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 81.32 ทอง 9
10 ประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 80.31 ทอง 10


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 93 ทอง 4
5 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง 5
6 วัดศาลากุล สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง 6
7 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 7
8 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 8
9 คลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 9
10 นันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 10
11 บางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 11
12 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 12
13 ชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 13


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 99.32 ทอง ชนะเลิศ
2 สหศึกษาบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 97.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 96.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เต็มรักศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 95.31 ทอง 4
5 วัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 90.32 ทอง 5
6 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 87.98 ทอง 6
7 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 86.65 ทอง 7
8 วัดปลายคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 85.31 ทอง 8
9 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 83.99 ทอง 9
10 วัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 82.99 ทอง 10


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 833
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สหศึกษาบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง 5
6 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง 6
7 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 7
8 มารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 8
9 บ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 9
10 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 9
11 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 9
12 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 12
13 นันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 13
14 วัดสาลีโขภิตาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 13
15 ชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 15
16 คลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 16
17 บางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 16
18 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 834
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 สหศึกษาบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 5
6 วัดปลายคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 6
7 วัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 7


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 268
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 92.98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เต็มรักศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 88.31 ทอง 4
5 แสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 87.98 ทอง 5
6 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 85.65 ทอง 6
7 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 85.65 ทอง 6
8 ประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 84.31 ทอง 8
9 มารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 84.31 ทอง 8
10 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 83.65 ทอง 10
11 ชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 82.98 ทอง 11
12 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 82.32 ทอง 12
13 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 80.65 ทอง 13
14 วัดยอดพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 79.98 เงิน 14
15 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 79.31 เงิน 15
16 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 78.32 เงิน 16
17 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 77.99 เงิน 17
18 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 75.99 เงิน 18
19 วัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 75.99 เงิน 18
20 บ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 74.66 เงิน 20
21 วัดสาลีโขภิตาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 74.33 เงิน 21
22 วัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 74.31 เงิน 22
23 วัดเอนกดิษฐาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 72.99 เงิน 23
24 ชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 72.98 เงิน 24
25 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 72.98 เงิน 24
26 วัดกู้ สพป. นนทบุรี เขต 2 72.98 เงิน 24
27 วัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 72.98 เงิน 24
28 สารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร สพป. นนทบุรี เขต 2 72.32 เงิน 28
29 พระหฤทัยนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 71.99 เงิน 29
30 วัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 71.99 เงิน 29
31 นันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 71.98 เงิน 31
32 พิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 71.98 เงิน 31
33 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 71.97 เงิน 33
34 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 70.99 เงิน 34
35 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 70.98 เงิน 35
36 เจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 70.98 เงิน 35
37 ประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 70.97 เงิน 37
38 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) สพป. นนทบุรี เขต 2 70.66 เงิน 38
39 รุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 69.99 ทองแดง 39
40 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 69.99 ทองแดง 39
41 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 69.98 ทองแดง 41
42 เทพพิทักษ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 69.98 ทองแดง 41
43 แสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 69.98 ทองแดง 41
44 คลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 68.99 ทองแดง 44
45 วัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 68.99 ทองแดง 44
46 พึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 68.98 ทองแดง 46
47 วัดเชิงเลน สพป. นนทบุรี เขต 2 68.32 ทองแดง 47
48 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 67.98 ทองแดง 48
49 บางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 66.98 ทองแดง 49
50 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา สพป. นนทบุรี เขต 2 65.98 ทองแดง 50
51 วัดตาล สพป. นนทบุรี เขต 2 64.99 ทองแดง 51
52 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป. นนทบุรี เขต 2 - -
53 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -
54 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 - -
55 วัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -
56 วัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดศาลากุล สพป. นนทบุรี เขต 2 92 ทอง 4
5 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง 5
6 ชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง 6
7 พึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 7
8 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 8
9 นันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 9
10 บางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 10


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 99.32 ทอง ชนะเลิศ
2 สหศึกษาบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 97.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 95.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดปลายคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 92.98 ทอง 4
5 เต็มรักศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 91.65 ทอง 5
6 ประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 88.32 ทอง 6
7 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 85.66 ทอง 7
8 วัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 84.31 ทอง 8
9 สุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 80.98 ทอง 9


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 832
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสาลีโขภิตาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 6
7 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 7
8 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 8
9 คลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 9
10 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 10
11 นันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 11
12 มารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 12
13 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 13
14 วัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 14


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 311
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 96.99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. นนทบุรี เขต 2 95.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 92.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 89.32 ทอง 4
5 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 87.32 ทอง 5
6 พึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 84.65 ทอง 6
7 วัดเชิงเลน สพป. นนทบุรี เขต 2 82.65 ทอง 7
8 นันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 77.98 เงิน 8
9 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 73.65 เงิน 9
10 วัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 67.98 ทองแดง 10
11 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 65.65 ทองแดง 11
12 บางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 62.65 ทองแดง 12


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 312
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระหฤทัยนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง 4
5 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 5
6 วัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 6
7 ชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 7
8 นันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 7
9 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 7
10 พึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 10
11 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 11
12 ประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 12
13 บางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 13
14 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 13


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 269
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสาลีโขภิตาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 94 ทอง 4
5 เต็มรักศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง 5
6 ดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง 6
7 พระหฤทัยนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง 6
8 วัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง 8
9 คล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง 9
10 วัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 10
11 แสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 10
12 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 12
13 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 13
14 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 14
15 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 14
16 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 16
17 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 17
18 พิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 18
19 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 18
20 สารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 18
21 เทพพิทักษ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 18
22 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 22
23 นันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 22
24 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 22
25 คลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 25
26 ชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 25
27 สหศึกษาบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 25
28 ชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 28
29 ประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 28
30 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 30
31 วัดตาล สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 30
32 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 30
33 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 33
34 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 33
35 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 33
36 วัดยอดพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 33
37 วัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 37
38 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 37
39 แสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 37
40 มารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 40
41 วัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 40
42 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 40
43 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 40
44 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 40
45 บางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 45
46 ประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 45
47 พึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 45
48 วัดกู้ สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 45
49 วัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 49
50 รุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 50
51 วัดเอนกดิษฐาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 51
52 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. นนทบุรี เขต 2 61 ทองแดง 52
53 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 53
54 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป. นนทบุรี เขต 2 - -
55 บ้านคลองพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 - -
56 วัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 313
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 95.32 ทอง ชนะเลิศ
2 สุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 76.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. นนทบุรี เขต 2 68.65 ทองแดง 4


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 031
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 99.17 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคลองตาคล้าย สพป. นนทบุรี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 96.33 ทอง 4
5 เทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 96.33 ทอง 4
6 ท่าอิฐศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 96 ทอง 6
7 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 95.50 ทอง 7
8 ชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 95 ทอง 8
9 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 95 ทอง 8
10 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 94 ทอง 10
11 สหศึกษาบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 93 ทอง 11
12 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 93 ทอง 11
13 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 92.33 ทอง 13
14 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 92 ทอง 14
15 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 92 ทอง 14
16 เจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 92 ทอง 14
17 คลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 91.17 ทอง 17
18 วัดยอดพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 90.17 ทอง 18
19 วัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 89.27 ทอง 19
20 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 88.17 ทอง 20
21 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 87.33 ทอง 21
22 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 86.40 ทอง 22
23 วัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 85.10 ทอง 23
24 วัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 84.40 ทอง 24
25 พิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 83.23 ทอง 25
26 มารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 83.23 ทอง 25
27 สามแยกบางคูลัด สพป. นนทบุรี เขต 2 83.23 ทอง 25
28 เต็มรักศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 82.17 ทอง 28
29 บางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 81.37 ทอง 29
30 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 81.37 ทอง 29
31 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 31
32 รุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 80.50 ทอง 32
33 ดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 80.33 ทอง 33
34 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 79.17 เงิน 34
35 วัดกลางเกร็ด สพป. นนทบุรี เขต 2 79.17 เงิน 34
36 วัดโมลี(นันทวิมล) สพป. นนทบุรี เขต 2 78.53 เงิน 36
37 สุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 77.77 เงิน 37
38 แสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 77.50 เงิน 38
39 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 77.30 เงิน 39
40 วัดเชิงเลน สพป. นนทบุรี เขต 2 77.13 เงิน 40
41 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. นนทบุรี เขต 2 76.37 เงิน 41
42 สุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 75.77 เงิน 42
43 วัดตาล สพป. นนทบุรี เขต 2 75.47 เงิน 43
44 เทพพิทักษ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 75.33 เงิน 44
45 วัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 74.80 เงิน 45
46 ประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 74.50 เงิน 46
47 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 74.43 เงิน 47
48 วัดปลายคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 74.20 เงิน 48
49 วัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 73.97 เงิน 49
50 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 73.43 เงิน 50
51 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 73.20 เงิน 51
52 ชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 72.37 เงิน 52
53 คล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 72.10 เงิน 53
54 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 72.03 เงิน 54
55 สารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร สพป. นนทบุรี เขต 2 71.57 เงิน 55
56 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 71.43 เงิน 56
57 วัดกู้ สพป. นนทบุรี เขต 2 71.43 เงิน 56
58 นันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 69.43 ทองแดง 58
59 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 69.33 ทองแดง 59
60 วัดเอนกดิษฐาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 68.83 ทองแดง 60
61 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) สพป. นนทบุรี เขต 2 67.83 ทองแดง 61
62 ประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 67.40 ทองแดง 62
63 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 67.40 ทองแดง 62
64 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. นนทบุรี เขต 2 67.17 ทองแดง 64
65 วัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 67.13 ทองแดง 65
66 แสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 67.13 ทองแดง 65
67 พึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 66.63 ทองแดง 67
68 บ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 66.10 ทองแดง 68
69 บ้านคลองฝรั่งฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 66.03 ทองแดง 69
70 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป. นนทบุรี เขต 2 65.37 ทองแดง 70
71 วัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 65.07 ทองแดง 71
72 บ้านคลองพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 64.37 ทองแดง 72
73 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป. นนทบุรี เขต 2 64.03 ทองแดง 73
74 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 62.80 ทองแดง 74
75 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 62.30 ทองแดง 75
76 ประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 61.20 ทองแดง 76
77 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 60.40 ทองแดง 77
78 วัดศาลากุล สพป. นนทบุรี เขต 2 60.40 ทองแดง 77
79 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา สพป. นนทบุรี เขต 2 60.40 ทองแดง 77
80 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 030
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เต็มรักศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 98.50 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 96.17 ทอง 4
5 ชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 95.33 ทอง 5
6 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 94.17 ทอง 6
7 วัดศาลากุล สพป. นนทบุรี เขต 2 93 ทอง 7
8 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 92.42 ทอง 8
9 ท่าอิฐศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 91.17 ทอง 9
10 ประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 90.25 ทอง 10
11 ประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 89.25 ทอง 11
12 สหศึกษาบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง 12
13 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 88.42 ทอง 13
14 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 87.17 ทอง 14
15 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 85.17 ทอง 15
16 วัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 84.58 ทอง 16
17 สุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 84.25 ทอง 17
18 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 79 เงิน 18
19 คล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 78.50 เงิน 19
20 รุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 77.83 เงิน 20
21 พระหฤทัยนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 77.02 เงิน 21
22 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 76.67 เงิน 22
23 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 23
24 ชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 75.75 เงิน 24
25 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 25
26 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา สพป. นนทบุรี เขต 2 74.42 เงิน 26
27 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 74.02 เงิน 27
28 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 73.67 เงิน 28
29 วัดโมลี(นันทวิมล) สพป. นนทบุรี เขต 2 73.18 เงิน 29
30 วัดตาล สพป. นนทบุรี เขต 2 73.17 เงิน 30
31 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 73.08 เงิน 31
32 วัดเชิงเลน สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 32
33 วัดลากค้อน สพป. นนทบุรี เขต 2 72.83 เงิน 33
34 วัดคลองตาคล้าย สพป. นนทบุรี เขต 2 72.67 เงิน 34
35 คลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 72.17 เงิน 35
36 เทพพิทักษ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 72.17 เงิน 35
37 บางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 37
38 นันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 71.92 เงิน 38
39 วัดสาลีโขภิตาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 71.92 เงิน 38
40 วัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 71.58 เงิน 40
41 วัดเอนกดิษฐาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 71.58 เงิน 40
42 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 71.50 เงิน 42
43 สารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร สพป. นนทบุรี เขต 2 71.50 เงิน 42
44 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 71.33 เงิน 44
45 พิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 70.83 เงิน 45
46 วัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 70.75 เงิน 46
47 วัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 70.67 เงิน 47
48 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 70.50 เงิน 48
49 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 70.42 เงิน 49
50 วัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 70.33 เงิน 50
51 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 70.17 เงิน 51
52 พึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 52
53 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 53
54 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 68.83 ทองแดง 54
55 แสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 68.58 ทองแดง 55
56 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป. นนทบุรี เขต 2 68.17 ทองแดง 56
57 เจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 68.08 ทองแดง 57
58 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป. นนทบุรี เขต 2 67.83 ทองแดง 58
59 สุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 67.67 ทองแดง 59
60 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) สพป. นนทบุรี เขต 2 67.42 ทองแดง 60
61 วัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 67.33 ทองแดง 61
62 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. นนทบุรี เขต 2 67.25 ทองแดง 62
63 วัดกลางเกร็ด สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 63
64 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 66.92 ทองแดง 64
65 วัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 66.75 ทองแดง 65
66 วัดกู้ สพป. นนทบุรี เขต 2 66.58 ทองแดง 66
67 วัดยอดพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 66.50 ทองแดง 67
68 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 66.33 ทองแดง 68
69 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 66.17 ทองแดง 69
70 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 70
71 วัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 65.83 ทองแดง 71
72 บ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 65.58 ทองแดง 72
73 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 65.42 ทองแดง 73
74 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 65.17 ทองแดง 74
75 ดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 75
76 วัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 64.50 ทองแดง 76
77 แสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 64.25 ทองแดง 77
78 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 78
79 บ้านคลองฝรั่งฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 63.58 ทองแดง 79
80 บ้านคลองพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 62.83 ทองแดง 80
81 ประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 62.17 ทองแดง 81
82 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 61.33 ทองแดง 82
83 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 - -
84 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 787
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 97 ทอง 4
5 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 96 ทอง 5
6 วัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง 6
7 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง 7
8 วัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 8
9 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 9
10 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 10
11 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 11
12 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 11
13 เต็มรักศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 13
14 วัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 14
15 ประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 79 เงิน 15
16 วัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 16
17 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 17
18 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 18
19 สามแยกบางคูลัด สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 18
20 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 20
21 บ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 21
22 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 22
23 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 23
24 มารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 24
25 สุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 25
26 วัดยอดพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 26
27 คลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 27
28 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 28
29 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 29
30 ประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 61 ทองแดง 30
31 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 31


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 98.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เต็มรักศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 85.81 ทอง 4
5 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 82.97 ทอง 5
6 ประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 81.39 ทอง 6
7 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. นนทบุรี เขต 2 75.65 เงิน 7
8 สหศึกษาบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 73.74 เงิน 8
9 วัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 71.09 เงิน 9
10 วัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 67.98 ทองแดง 10
11 สุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 67.15 ทองแดง 11
12 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 63.96 ทองแดง 12


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 095
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 89.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 86.60 ทอง 4
5 นันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 85.80 ทอง 5
6 วัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 85.40 ทอง 6
7 ประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 84.40 ทอง 7
8 พึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 8
9 วัดโมลี(นันทวิมล) สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 8
10 คล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 83.40 ทอง 10
11 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 83.40 ทอง 10
12 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 83.20 ทอง 12
13 คลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 81.40 ทอง 13
14 สุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 80.60 ทอง 14
15 มารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 80.40 ทอง 15
16 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 80.20 ทอง 16
17 พิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 80.20 ทอง 16
18 วัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 18
19 วัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 18
20 บางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 79 เงิน 20
21 วัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 78.40 เงิน 21
22 บ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 77.60 เงิน 22
23 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. นนทบุรี เขต 2 77.60 เงิน 22
24 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 77.20 เงิน 24


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 74.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 71 เงิน 4
5 วัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 5
6 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 61 ทองแดง 6
7 สุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 61 ทองแดง 6
8 วัดสลักเหนือ สพป. นนทบุรี เขต 2 60.50 ทองแดง 8
9 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 9


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 086
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 สารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร สพป. นนทบุรี เขต 2 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 78.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 77.50 เงิน 4
5 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 5
6 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 6
7 เต็มรักศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 74.50 เงิน 7
8 มารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 71.50 เงิน 8
9 วัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 71 เงิน 9
10 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 10
11 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 67.50 ทองแดง 11
12 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. นนทบุรี เขต 2 64.50 ทองแดง 12
13 คลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 13
14 วัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 59 เข้าร่วม 14
15 ประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 15
16 เทพพิทักษ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 15
17 บางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 56 เข้าร่วม 17
18 วัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 56 เข้าร่วม 17
19 วัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม 19
20 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 20
21 ท่าอิฐศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 20
22 พึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 20
23 วัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 52 เข้าร่วม 23
24 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 52 เข้าร่วม 23
25 ชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 25
26 วัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 49 เข้าร่วม 26
27 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 47 เข้าร่วม 27
28 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 47 เข้าร่วม 27
29 วัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 47 เข้าร่วม 27
30 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 46 เข้าร่วม 30
31 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 43 เข้าร่วม 31
32 เจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 43 เข้าร่วม 31
33 วัดสลักเหนือ สพป. นนทบุรี เขต 2 42 เข้าร่วม 33
34 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 34
35 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 39 เข้าร่วม 35
36 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. นนทบุรี เขต 2 39 เข้าร่วม 35
37 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 38 เข้าร่วม 37
38 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 38 เข้าร่วม 37
39 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 37 เข้าร่วม 39
40 ประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 37 เข้าร่วม 39
41 วัดปลายคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 36 เข้าร่วม 41
42 เทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 35 เข้าร่วม 42
43 สุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 34 เข้าร่วม 43
44 บ้านคลองฝรั่งฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 33 เข้าร่วม 44
45 วัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 29 เข้าร่วม 45
46 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 037
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 4
5 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 5
6 คล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 6
7 ชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 6
8 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 6
9 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 6
10 พิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 6
11 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 6
12 วัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 6
13 วัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 6
14 วัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 6
15 วัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 6
16 เจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 6
17 สุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 75.75 เงิน 17
18 แสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 18
19 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 19
20 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 19
21 วัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 73.75 เงิน 21
22 ชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 22
23 วัดตาล สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 22
24 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 22
25 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 22
26 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 22
27 ท่าอิฐศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 72.25 เงิน 27
28 คลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 28
29 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 28
30 พึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 28
31 รุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 28
32 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 28
33 วัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 28
34 แสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 71.25 เงิน 34
35 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 71 เงิน 35
36 เทพพิทักษ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 71 เงิน 35
37 เทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 70.25 เงิน 37
38 มารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 38
39 วัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 39
40 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 40
41 ประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 40
42 นันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 42
43 บางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 42
44 วัดโมลี(นันทวิมล) สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 42
45 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 42
46 วัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 46
47 วัดกู้ สพป. นนทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 47
48 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 47
49 สุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 47
50 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 61 ทองแดง 50
51 วัดกลางเกร็ด สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 51
52 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -
53 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 145
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 รุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง 4
5 พึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง 5
6 วัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 6
7 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 7
8 วัดเชิงเลน สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 8
9 แสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 9
10 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 10
11 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 11
12 เต็มรักศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 823
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป. นนทบุรี เขต 2 84.75 ทอง 4
5 เจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 84.63 ทอง 5
6 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 84.50 ทอง 6
7 พึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 84.38 ทอง 7
8 วัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 8
9 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 8
10 คลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 83.75 ทอง 10
11 ชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 83.50 ทอง 11
12 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 83.50 ทอง 11
13 มารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 13
14 วัดตาล สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 13
15 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 82.75 ทอง 15
16 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 82.38 ทอง 16
17 เทพพิทักษ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 82.13 ทอง 17
18 พระหฤทัยนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 18
19 พิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 81.50 ทอง 19
20 วัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 81.50 ทอง 19
21 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 81.38 ทอง 21
22 วัดโมลี(นันทวิมล) สพป. นนทบุรี เขต 2 80.88 ทอง 22
23 วัดลากค้อน สพป. นนทบุรี เขต 2 80.75 ทอง 23
24 สารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร สพป. นนทบุรี เขต 2 80.63 ทอง 24
25 สุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 80.63 ทอง 24
26 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 80.25 ทอง 26
27 วัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 80.25 ทอง 26
28 วัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 80.25 ทอง 26
29 บางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 29
30 วัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 29
31 วัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 29
32 วัดเชิงเลน สพป. นนทบุรี เขต 2 79.88 เงิน 32
33 คล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 79.75 เงิน 33
34 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 79.75 เงิน 33
35 สุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 79.25 เงิน 35
36 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 79.13 เงิน 36
37 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 79 เงิน 37
38 วัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 78.75 เงิน 38
39 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 78.75 เงิน 38
40 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 78.67 เงิน 40
41 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. นนทบุรี เขต 2 78.50 เงิน 41
42 ประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 78.38 เงิน 42
43 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 43
44 วัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 77.75 เงิน 44
45 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 77.50 เงิน 45
46 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 77.17 เงิน 46
47 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 47
48 วัดคลองตาคล้าย สพป. นนทบุรี เขต 2 76.88 เงิน 48
49 นันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 76.25 เงิน 49
50 ท่าอิฐศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 50
51 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 75.75 เงิน 51
52 วัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 73.75 เงิน 52
53 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 53
54 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 54
55 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 55
56 วัดกลางเกร็ด สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 56
57 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -
58 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 164
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 97.60 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดคลองตาคล้าย สพป. นนทบุรี เขต 2 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 96.20 ทอง 4
5 คลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 94.80 ทอง 5
6 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 94.60 ทอง 6
7 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 94.60 ทอง 6
8 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 94.50 ทอง 8
9 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 94.40 ทอง 9
10 วัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 94.20 ทอง 10
11 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 93.75 ทอง 11
12 วัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 93.60 ทอง 12
13 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 93.60 ทอง 12
14 วัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 93.40 ทอง 14
15 วัดเชิงเลน สพป. นนทบุรี เขต 2 93.20 ทอง 15
16 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 93.20 ทอง 15
17 บางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 93 ทอง 17
18 ประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 92.20 ทอง 18
19 วัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 92.20 ทอง 18
20 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา สพป. นนทบุรี เขต 2 92 ทอง 20
21 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 91.60 ทอง 21
22 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 90.80 ทอง 22
23 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 90.80 ทอง 22
24 ประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 90.40 ทอง 24
25 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 90.40 ทอง 24
26 วัดลากค้อน สพป. นนทบุรี เขต 2 90.40 ทอง 24
27 วัดปลายคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 90.20 ทอง 27
28 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง 28
29 วัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง 28
30 เทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 89.80 ทอง 30
31 บ้านคลองฝรั่งฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 89.60 ทอง 31
32 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 89.60 ทอง 31
33 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 89.60 ทอง 31
34 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. นนทบุรี เขต 2 89.60 ทอง 31
35 เจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 89.20 ทอง 35
36 วัดกลางเกร็ด สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง 36
37 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 88.60 ทอง 37
38 วัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 88.40 ทอง 38
39 วัดเอนกดิษฐาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 88.40 ทอง 38
40 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 88.20 ทอง 40
41 วัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 88.20 ทอง 40
42 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 88.20 ทอง 40
43 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 88.20 ทอง 40
44 เทพพิทักษ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 88.20 ทอง 40
45 มารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง 45
46 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง 45
47 นันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 87.60 ทอง 47
48 ชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 87.40 ทอง 48
49 ชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 87.40 ทอง 48
50 บ้านคลองพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 87.20 ทอง 50
51 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง 51
52 วัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 86.80 ทอง 52
53 วัดกู้ สพป. นนทบุรี เขต 2 86.20 ทอง 53
54 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 54
55 สุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 54
56 วัดตาล สพป. นนทบุรี เขต 2 85.60 ทอง 56
57 ดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 85.40 ทอง 57
58 พิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 85.20 ทอง 58
59 ประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 84.20 ทอง 59
60 คล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 70.60 เงิน 60
61 สารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร สพป. นนทบุรี เขต 2 70.60 เงิน 60
62 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 - -
63 แสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 165
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 97.60 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 97.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเอนกดิษฐาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 94 ทอง 4
5 ชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 92.80 ทอง 5
6 วัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 92.40 ทอง 6
7 วัดคลองตาคล้าย สพป. นนทบุรี เขต 2 92.25 ทอง 7
8 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 92.20 ทอง 8
9 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 92 ทอง 9
10 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 91.60 ทอง 10
11 วัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 91 ทอง 11
12 เทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 90.80 ทอง 12
13 บางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 90.60 ทอง 13
14 พิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 90.40 ทอง 14
15 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 90.40 ทอง 14
16 วัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 90.40 ทอง 14
17 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 90.25 ทอง 17
18 สุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 90.25 ทอง 17
19 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา สพป. นนทบุรี เขต 2 90.20 ทอง 19
20 วัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง 20
21 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง 20
22 เทพพิทักษ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 89.80 ทอง 22
23 ประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 89.60 ทอง 23
24 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 89.60 ทอง 23
25 บ้านคลองฝรั่งฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง 25
26 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 88.80 ทอง 26
27 วัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 88.60 ทอง 27
28 เต็มรักศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 88.60 ทอง 27
29 เจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 88.20 ทอง 29
30 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง 30
31 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 87.80 ทอง 31
32 วัดตาล สพป. นนทบุรี เขต 2 87.80 ทอง 31
33 ประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 87.60 ทอง 33
34 วัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 87.60 ทอง 33
35 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. นนทบุรี เขต 2 87.60 ทอง 33
36 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 87.40 ทอง 36
37 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 87.40 ทอง 36
38 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 87.40 ทอง 36
39 คลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 87.20 ทอง 39
40 มารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง 40
41 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 86.75 ทอง 41
42 คล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 86.40 ทอง 42
43 วัดกลางเกร็ด สพป. นนทบุรี เขต 2 86.40 ทอง 42
44 วัดเชิงเลน สพป. นนทบุรี เขต 2 86.20 ทอง 44
45 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 85.80 ทอง 45
46 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 85.60 ทอง 46
47 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 84.40 ทอง 47
48 บ้านคลองพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 83.80 ทอง 48
49 วัดลากค้อน สพป. นนทบุรี เขต 2 83.40 ทอง 49
50 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 81.60 ทอง 50
51 ดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 81.50 ทอง 51
52 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 81.20 ทอง 52
53 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป. นนทบุรี เขต 2 80.40 ทอง 53
54 วัดกู้ สพป. นนทบุรี เขต 2 80.40 ทอง 53
55 สุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 80.20 ทอง 55
56 นันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 56
57 วัดโมลี(นันทวิมล) สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 56
58 สารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร สพป. นนทบุรี เขต 2 76.20 เงิน 58
59 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 75.20 เงิน 59
60 วัดปลายคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 - -
61 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 038
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 83.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 76.25 เงิน 4
5 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 74.75 เงิน 5
6 สหศึกษาบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 74.75 เงิน 5
7 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 73.67 เงิน 7
8 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 72.50 เงิน 8
9 ประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 9
10 วัดปลายคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 9
11 รุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 67.50 ทองแดง 11
12 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 65.50 ทองแดง 12
13 วัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 63.75 ทองแดง 13
14 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 - -


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 404
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 80.67 ทอง ชนะเลิศ