สรุปเหรียญรางวัล สพป. ภูเก็ต
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ถลางพระนางสร้าง 57 8 6 6 71
2 อนุบาลภูเก็ต 57 6 0 0 63
3 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 37 14 7 6 58
4 เทศบาลบ้านบางเหนียว 37 8 3 0 48
5 เกาะสิเหร่ 35 12 6 4 53
6 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 29 16 7 11 52
7 เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 27 11 9 10 47
8 วัดสว่างอารมณ์ 25 11 9 3 45
9 วัดสุวรรณคีรีวงก์ 22 10 0 7 32
10 บ้านบางเทา 22 9 3 10 34
11 วิชิตสงคราม 22 5 5 1 32
12 ดาราสมุทรภูเก็ต 21 10 5 2 36
13 บ้านฉลอง 21 6 7 3 34
14 บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 20 13 6 3 39
15 หงษ์หยกบำรุง 19 11 9 11 39
16 เทศบาลเมืองภูเก็ต 19 2 4 1 25
17 วัดเทพนิมิตร 17 17 4 6 38
18 บ้านกู้กู 16 7 3 4 26
19 เทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 16 4 0 0 20
20 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 15 3 6 3 24
21 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 14 8 1 5 23
22 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 14 7 4 2 25
23 บ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 14 7 2 3 23
24 เทศบาลพิบูลสวัสดี 14 5 2 6 21
25 พุทธมงคลนิมิตร 13 7 3 1 23
26 บ้านอ่าวน้ำบ่อ 12 8 6 5 26
27 บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 12 7 5 3 24
28 บ้านโคกวัดใหม่ 11 10 6 1 27
29 ขจรเกียรติถลาง 11 9 3 2 23
30 บ้านบางคู 11 6 3 5 20
31 วัดเก็ตโฮ่ 11 5 3 5 19
32 แหลมพันวา 10 11 1 4 22
33 ขจรเกียรติศึกษา 10 3 1 1 14
34 เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 10 1 0 1 11
35 บ้านป่าคลอก 9 8 2 4 19
36 เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 9 1 1 2 11
37 บ้านม่าหนิก 8 3 5 1 16
38 อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 8 3 3 1 14
39 มุสลิมวิทยาภูเก็ต 8 2 5 3 15
40 เทศบาล 2 บ้านกะทู้ 8 2 3 3 13
41 ถลางวิทยา 8 2 2 2 12
42 ตาริกพิทยพัฒน์ 7 8 3 4 18
43 วัดเทพกระษัตรี 7 7 4 3 18
44 บ้านป่าครองชีพ 7 7 4 0 18
45 บ้านท่าเรือ 7 6 1 2 14
46 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 7 5 3 1 15
47 บ้านพารา 7 4 8 4 19
48 บ้านแหลมทราย 7 3 2 1 12
49 ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 7 1 5 1 13
50 วัดลัฏฐิวนาราม 6 7 6 1 19
51 บ้านบางทอง 6 5 7 1 18
52 นานาชาติเฮดสตาร์ท 6 4 2 1 12
53 สิทธิ์สุนทรบำรุง 6 3 2 3 11
54 บ้านลิพอน 6 2 4 6 12
55 ขจรเกียรติพัฒนา 6 0 1 0 7
56 วัดสุวรรณคีรีเขต 5 10 5 6 20
57 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 5 8 6 6 19
58 บ้านพรุจำปา 5 7 4 6 16
59 วัดมงคลวราราม 5 7 2 0 14
60 ดาวรุ่งวิทยา 5 6 1 5 12
61 บ้านคอเอน 5 4 5 3 14
62 บ้านหมากปรก 4 6 1 1 11
63 บ้านสาคู 4 5 4 3 13
64 ท่าฉัตรไชย 4 4 0 1 8
65 วัดเมืองใหม่ 4 2 0 5 6
66 นานาชาติเบอร์ดา กล๊อด ภูเก็ต 4 1 1 1 6
67 บ้านอ่าวปอ 3 8 2 3 13
68 เกาะมะพร้าว 3 4 2 3 9
69 ขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต 3 3 1 3 7
70 บ้านกะหลิม 3 0 0 2 3
71 บ้านบางโรง 2 4 3 1 9
72 อนุบาลถลางวิทยา 2 0 0 0 2
73 อบจ.เมืองภูเก็ต 1 3 2 3 6
74 บ้านในทอน 1 2 3 3 6
75 บ้านไม้ขาว 1 2 1 1 4
76 บ้านเกาะนาคา 1 1 1 0 3
77 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 1 1 0 1 2
78 เทศบาลป่าคลอก 1 0 2 2 3
79 อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 1 0 1 0 2
80 เกาะโหลน 1 0 0 0 1
81 อนุบาลลากูน่าภูเก็ต 1 0 0 0 1
82 บำรุงผกา 0 1 2 1 3
83 อนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก 0 1 1 0 2
84 กาละพัฒน์ 0 1 0 0 1
85 นานาชาติเฮดสตาร์ทเชิงทะเล 0 0 1 0 1
รวม 926 451 263 239 1,879