สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ภูเก็ต
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ถลางพระนางสร้าง 26 8 8 42 58 8 6 6 72
2 อนุบาลภูเก็ต 17 10 18 45 58 6 0 0 64
3 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 16 10 3 29 38 15 7 6 60
4 เทศบาลบ้านบางเหนียว 13 8 1 22 39 8 3 0 50
5 เกาะสิเหร่ 9 6 10 25 35 14 6 4 55
6 บ้านฉลอง 8 4 0 12 24 6 7 3 37
7 เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 7 7 4 18 27 11 9 10 47
8 บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 7 2 3 12 20 13 6 3 39
9 ขจรเกียรติศึกษา 7 1 1 9 10 3 1 1 14
10 วัดสว่างอารมณ์ 6 6 7 19 25 11 9 3 45
11 บ้านบางเทา 6 4 5 15 22 9 3 10 34
12 เทศบาลเมืองภูเก็ต 6 2 3 11 20 3 4 1 27
13 เทศบาลพิบูลสวัสดี 6 2 2 10 14 5 2 6 21
14 ดาราสมุทรภูเก็ต 5 8 5 18 21 10 5 2 36
15 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 5 7 4 16 30 16 7 11 53
16 วัดสุวรรณคีรีวงก์ 5 2 5 12 22 10 0 7 32
17 หงษ์หยกบำรุง 4 7 4 15 19 12 10 11 41
18 วัดเทพนิมิตร 4 4 3 11 17 17 4 6 38
19 เทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 4 3 2 9 17 5 0 0 22
20 เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 4 1 1 6 10 1 1 2 12
21 วิชิตสงคราม 3 6 0 9 23 5 5 1 33
22 พุทธมงคลนิมิตร 3 1 1 5 13 7 3 1 23
23 บ้านกู้กู 2 4 1 7 16 7 3 4 26
24 เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 2 4 0 6 10 1 0 1 11
25 บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 2 1 1 4 12 7 5 3 24
26 วัดเก็ตโฮ่ 2 1 1 4 12 6 3 5 21
27 ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 2 1 0 3 7 2 5 1 14
28 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 2 0 2 4 15 3 6 3 24
29 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 2 0 1 3 15 7 4 2 26
30 ขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต 2 0 0 2 3 3 1 3 7
31 บ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 1 4 5 10 17 7 2 3 26
32 บ้านอ่าวน้ำบ่อ 1 3 2 6 12 8 6 5 26
33 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 3 1 5 14 9 1 5 24
34 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 2 1 4 7 7 3 1 17
35 ถลางวิทยา 1 1 1 3 8 2 2 2 12
36 วัดลัฏฐิวนาราม 1 1 1 3 7 7 6 1 20
37 บ้านแหลมทราย 1 1 1 3 7 3 2 1 12
38 บ้านป่าคลอก 1 0 1 2 9 8 2 4 19
39 บ้านพารา 1 0 1 2 7 5 8 4 20
40 นานาชาติเฮดสตาร์ท 1 0 1 2 6 4 2 1 12
41 บ้านกะหลิม 1 0 1 2 4 0 0 2 4
42 บ้านม่าหนิก 1 0 0 1 8 3 5 1 16
43 บ้านป่าครองชีพ 1 0 0 1 7 8 4 0 19
44 บ้านหมากปรก 1 0 0 1 4 7 1 1 12
45 เกาะมะพร้าว 1 0 0 1 3 4 2 3 9
46 บ้านเกาะนาคา 1 0 0 1 1 1 1 0 3
47 เกาะโหลน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านท่าเรือ 0 3 2 5 7 7 1 2 15
49 บ้านบางทอง 0 3 1 4 6 5 7 1 18
50 แหลมพันวา 0 3 0 3 11 12 1 4 24
51 อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 0 3 0 3 8 3 3 1 14
52 วัดเทพกระษัตรี 0 2 2 4 7 7 4 3 18
53 บ้านบางคู 0 2 1 3 11 6 3 5 20
54 มุสลิมวิทยาภูเก็ต 0 2 0 2 9 3 5 3 17
55 นานาชาติเบอร์ดา กล๊อด ภูเก็ต 0 2 0 2 4 1 1 1 6
56 ขจรเกียรติพัฒนา 0 1 2 3 6 0 1 0 7
57 บ้านโคกวัดใหม่ 0 1 1 2 12 11 6 1 29
58 สิทธิ์สุนทรบำรุง 0 1 0 1 6 3 2 3 11
59 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 0 1 0 1 5 8 6 6 19
60 ท่าฉัตรไชย 0 1 0 1 4 4 0 1 8
61 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 0 1 0 1 1 1 0 1 2
62 ตาริกพิทยพัฒน์ 0 0 2 2 8 9 3 4 20
63 บ้านสาคู 0 0 2 2 4 5 4 3 13
64 บ้านอ่าวปอ 0 0 2 2 3 9 2 3 14
65 เทศบาล 2 บ้านกะทู้ 0 0 1 1 9 3 3 3 15
66 บ้านพรุจำปา 0 0 1 1 5 7 5 6 17
67 วัดมงคลวราราม 0 0 1 1 5 7 2 0 14
68 อบจ.เมืองภูเก็ต 0 0 1 1 1 3 2 3 6
69 ขจรเกียรติถลาง 0 0 0 0 11 9 3 2 23
70 บ้านลิพอน 0 0 0 0 6 2 4 6 12
71 วัดสุวรรณคีรีเขต 0 0 0 0 5 11 5 6 21
72 ดาวรุ่งวิทยา 0 0 0 0 5 7 1 5 13
73 บ้านคอเอน 0 0 0 0 5 5 5 3 15
74 วัดเมืองใหม่ 0 0 0 0 4 3 0 5 7
75 บ้านบางโรง 0 0 0 0 2 4 3 1 9
76 อนุบาลถลางวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
77 บ้านในทอน 0 0 0 0 1 3 3 3 7
78 บ้านไม้ขาว 0 0 0 0 1 2 1 1 4
79 เทศบาลป่าคลอก 0 0 0 0 1 0 2 2 3
80 อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
81 อนุบาลลากูน่าภูเก็ต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
82 บำรุงผกา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
83 อนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
84 กาละพัฒน์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
85 นานาชาติเฮดสตาร์ทเชิงทะเล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 204 161 131 496 951 477 265 239 1,693