สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ภูเก็ต
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ถลางพระนางสร้าง 23 6 7 36 52 6 6 6 64
2 อนุบาลภูเก็ต 17 10 17 44 57 6 0 0 63
3 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 14 9 2 25 34 15 7 6 56
4 เทศบาลบ้านบางเหนียว 13 8 1 22 39 8 3 0 50
5 เกาะสิเหร่ 9 6 10 25 35 14 6 4 55
6 เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 7 7 4 18 27 11 9 10 47
7 บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 7 1 3 11 19 13 6 3 38
8 ขจรเกียรติศึกษา 7 1 1 9 10 3 1 1 14
9 เทศบาลเมืองภูเก็ต 6 2 3 11 20 3 4 1 27
10 ดาราสมุทรภูเก็ต 5 8 5 18 21 10 5 2 36
11 วัดสุวรรณคีรีวงก์ 5 1 5 11 21 10 0 7 31
12 วัดสว่างอารมณ์ 4 6 7 17 23 11 9 3 43
13 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 4 6 4 14 28 15 7 11 50
14 วัดเทพนิมิตร 4 4 3 11 17 17 4 6 38
15 บ้านฉลอง 4 4 0 8 19 6 7 3 32
16 เทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 4 3 2 9 17 5 0 0 22
17 เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 4 1 1 6 10 1 1 2 12
18 หงษ์หยกบำรุง 3 5 4 12 17 11 10 11 38
19 วิชิตสงคราม 3 5 0 8 22 5 5 1 32
20 บ้านบางเทา 3 4 4 11 18 9 3 10 30
21 พุทธมงคลนิมิตร 3 1 1 5 13 7 3 1 23
22 เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 2 4 0 6 10 1 0 1 11
23 วัดเก็ตโฮ่ 2 1 1 4 12 6 3 5 21
24 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 2 0 2 4 15 3 6 3 24
25 ขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต 2 0 0 2 3 3 1 3 7
26 บ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 1 4 5 10 17 7 2 3 26
27 บ้านอ่าวน้ำบ่อ 1 3 2 6 12 8 6 5 26
28 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 3 1 5 14 9 1 5 24
29 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 2 1 4 7 7 3 1 17
30 บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 1 1 3 11 7 5 3 23
31 ถลางวิทยา 1 1 1 3 8 2 2 2 12
32 วัดลัฏฐิวนาราม 1 1 1 3 7 7 6 1 20
33 บ้านแหลมทราย 1 1 1 3 7 3 2 1 12
34 บ้านป่าคลอก 1 0 1 2 9 8 2 4 19
35 บ้านพารา 1 0 1 2 7 5 8 4 20
36 นานาชาติเฮดสตาร์ท 1 0 1 2 6 4 2 1 12
37 บ้านกะหลิม 1 0 1 2 4 0 0 2 4
38 บ้านม่าหนิก 1 0 0 1 8 3 5 1 16
39 บ้านป่าครองชีพ 1 0 0 1 7 8 4 0 19
40 บ้านหมากปรก 1 0 0 1 4 7 1 1 12
41 เทศบาลพิบูลสวัสดี 1 0 0 1 4 4 2 6 10
42 เกาะมะพร้าว 1 0 0 1 3 4 2 3 9
43 บ้านเกาะนาคา 1 0 0 1 1 1 1 0 3
44 บ้านกู้กู 0 3 1 4 13 7 3 4 23
45 แหลมพันวา 0 3 0 3 11 11 1 4 23
46 อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 0 3 0 3 8 3 3 1 14
47 วัดเทพกระษัตรี 0 2 2 4 7 7 4 3 18
48 บ้านบางคู 0 2 1 3 10 5 3 5 18
49 บ้านท่าเรือ 0 2 1 3 5 7 1 2 13
50 บ้านบางทอง 0 2 1 3 5 5 7 1 17
51 มุสลิมวิทยาภูเก็ต 0 2 0 2 9 3 5 3 17
52 นานาชาติเบอร์ดา กล๊อด ภูเก็ต 0 2 0 2 4 1 1 1 6
53 ขจรเกียรติพัฒนา 0 1 2 3 6 0 1 0 7
54 บ้านโคกวัดใหม่ 0 1 1 2 12 10 6 1 28
55 สิทธิ์สุนทรบำรุง 0 1 0 1 6 3 2 3 11
56 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 0 1 0 1 5 8 6 6 19
57 ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 0 1 0 1 5 2 5 1 12
58 ท่าฉัตรไชย 0 1 0 1 4 4 0 1 8
59 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 0 1 0 1 1 1 0 1 2
60 ตาริกพิทยพัฒน์ 0 0 2 2 8 9 3 4 20
61 บ้านสาคู 0 0 2 2 4 5 4 3 13
62 บ้านอ่าวปอ 0 0 2 2 3 9 2 3 14
63 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 0 0 1 1 13 7 4 2 24
64 เทศบาล 2 บ้านกะทู้ 0 0 1 1 9 3 3 3 15
65 บ้านพรุจำปา 0 0 1 1 5 7 5 6 17
66 วัดมงคลวราราม 0 0 1 1 5 7 2 0 14
67 อบจ.เมืองภูเก็ต 0 0 1 1 1 3 2 3 6
68 ขจรเกียรติถลาง 0 0 0 0 11 9 3 2 23
69 บ้านลิพอน 0 0 0 0 6 2 4 6 12
70 วัดสุวรรณคีรีเขต 0 0 0 0 5 11 5 6 21
71 ดาวรุ่งวิทยา 0 0 0 0 5 7 1 5 13
72 บ้านคอเอน 0 0 0 0 5 5 5 3 15
73 วัดเมืองใหม่ 0 0 0 0 4 3 0 5 7
74 บ้านบางโรง 0 0 0 0 2 4 3 1 9
75 อนุบาลถลางวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
76 บ้านในทอน 0 0 0 0 1 3 3 3 7
77 บ้านไม้ขาว 0 0 0 0 1 2 1 1 4
78 เทศบาลป่าคลอก 0 0 0 0 1 0 2 2 3
79 อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
80 อนุบาลลากูน่าภูเก็ต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
81 บำรุงผกา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
82 อนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
83 กาละพัฒน์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
84 นานาชาติเฮดสตาร์ทเชิงทะเล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 175 147 124 446 899 469 265 239 1,633