สรุปเหรียญรางวัล สพป. ภูเก็ต
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เด็กภูเก็ต SMART ทั้งศาสตร์ศิลป์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ณ สพป.ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-29 มกราคม 2567 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ถลางพระนางสร้าง ได้  58  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 72 เหรียญ 
อันดับที่ 2  อนุบาลภูเก็ต ได้  58  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 64 เหรียญ 
อันดับที่ 3  เทศบาลบ้านบางเหนียว ได้  39  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 4  บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ได้  38  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ 
อันดับที่ 5  เกาะสิเหร่ ได้  35  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 6  วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ได้  30  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 7  เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ได้  27  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 8  วัดสว่างอารมณ์ ได้  25  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 9  บ้านฉลอง ได้  24  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 10  วิชิตสงคราม ได้  23  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 11  วัดสุวรรณคีรีวงก์ ได้  22  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 12  บ้านบางเทา ได้  22  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ดาราสมุทรภูเก็ต ได้  21  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 14  บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" ได้  20  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 15  เทศบาลเมืองภูเก็ต ได้  20  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 16  หงษ์หยกบำรุง ได้  19  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 17  วัดเทพนิมิตร ได้  17  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 18  บ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) ได้  17  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 19  เทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) ได้  17  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 20  บ้านกู้กู ได้  16  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 21  ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) ได้  15  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 22  ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ได้  15  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 23  เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ได้  14  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 24  เทศบาลพิบูลสวัสดี ได้  14  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 25  พุทธมงคลนิมิตร ได้  13  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 26  บ้านโคกวัดใหม่ ได้  12  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 27  บ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้  12  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 28  บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) ได้  12  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 29  วัดเก็ตโฮ่ ได้  12  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 30  แหลมพันวา ได้  11  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 31  ขจรเกียรติถลาง ได้  11  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 32  บ้านบางคู ได้  11  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 33  ขจรเกียรติศึกษา ได้  10  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 34  เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้  10  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 35  เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ ได้  10  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 36  บ้านป่าคลอก ได้  9  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 37  มุสลิมวิทยาภูเก็ต ได้  9  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 38  เทศบาล 2 บ้านกะทู้ ได้  9  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 39  ตาริกพิทยพัฒน์ ได้  8  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 40  บ้านม่าหนิก ได้  8  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 41  อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ได้  8  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 42  ถลางวิทยา ได้  8  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 43  บ้านป่าครองชีพ ได้  7  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 44  วัดลัฏฐิวนาราม ได้  7  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 45  วัดเทพกระษัตรี ได้  7  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 46  อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ได้  7  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 47  บ้านท่าเรือ ได้  7  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 48  บ้านพารา ได้  7  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 49  บ้านแหลมทราย ได้  7  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 50  ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ได้  7  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 51  บ้านบางทอง ได้  6  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 52  นานาชาติเฮดสตาร์ท ได้  6  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 53  สิทธิ์สุนทรบำรุง ได้  6  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 54  บ้านลิพอน ได้  6  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 55  ขจรเกียรติพัฒนา ได้  6  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 56  วัดสุวรรณคีรีเขต ได้  5  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 57  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้  5  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 58  บ้านพรุจำปา ได้  5  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 59  วัดมงคลวราราม ได้  5  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 60  ดาวรุ่งวิทยา ได้  5  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 61  บ้านคอเอน ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 62  บ้านหมากปรก ได้  4  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 63  บ้านสาคู ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 64  ท่าฉัตรไชย ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 65  วัดเมืองใหม่ ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 66  นานาชาติเบอร์ดา กล๊อด ภูเก็ต ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 67  บ้านกะหลิม ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 68  บ้านอ่าวปอ ได้  3  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 69  เกาะมะพร้าว ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 70  ขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 71  บ้านบางโรง ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 72  อนุบาลถลางวิทยา ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 73  บ้านในทอน ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 74  อบจ.เมืองภูเก็ต ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 75  บ้านไม้ขาว ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 76  บ้านเกาะนาคา ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 77  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 78  เทศบาลป่าคลอก ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 79  อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 80  เกาะโหลน ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 81  อนุบาลลากูน่าภูเก็ต ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 82  บำรุงผกา ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 83  อนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 84  กาละพัฒน์ ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 85  นานาชาติเฮดสตาร์ทเชิงทะเล ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ