วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 74.50 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดาราสมุทรภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 58.50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 54 เข้าร่วม 4
5 วัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 54 เข้าร่วม 4
6 บ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป. ภูเก็ต 50.50 เข้าร่วม 6
7 ถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 50 เข้าร่วม 7


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 347
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 91.33 ทอง ชนะเลิศ


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 090
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกู้กู สพป. ภูเก็ต 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) สพป. ภูเก็ต 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดมงคลวราราม สพป. ภูเก็ต 85 ทอง 4
5 บ้านม่าหนิก สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 5
6 ท่าฉัตรไชย สพป. ภูเก็ต 82 ทอง 6
7 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 78 เงิน 7
8 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 76 เงิน 8
9 บ้านอ่าวปอ สพป. ภูเก็ต 75 เงิน 9
10 บ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต 74 เงิน 10
11 บ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 11
12 วัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 71 เงิน 12


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 093
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 88.50 ทอง ชนะเลิศ
2 อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สพป. ภูเก็ต 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านอ่าวปอ สพป. ภูเก็ต 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 74 เงิน 4
5 บ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต 68.50 ทองแดง 5
6 ขจรเกียรติถลาง สพป. ภูเก็ต 65 ทองแดง 6


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 091
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต 75 เงิน ชนะเลิศ
2 ดาราสมุทรภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 63 ทองแดง 4


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 094
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 85.20 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สพป. ภูเก็ต 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป. ภูเก็ต 85.33 ทอง 4
5 วัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 5
6 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 82.67 ทอง 6
7 พุทธมงคลนิมิตร สพป. ภูเก็ต 82.33 ทอง 7
8 บ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) สพป. ภูเก็ต 92.67 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าคลอก สพป. ภูเก็ต 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป. ภูเก็ต 83.33 ทอง 4
5 บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต 82.67 ทอง 5
6 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 74 เงิน 6
7 วัดมงคลวราราม สพป. ภูเก็ต 71.33 เงิน 7
8 วัดสุวรรณคีรีเขต สพป. ภูเก็ต 53.67 เข้าร่วม 8
9 บ้านกู้กู สพป. ภูเก็ต 51.67 เข้าร่วม 9


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกวัดใหม่ สพป. ภูเก็ต 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดาราสมุทรภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 82.67 ทอง 4
5 บ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 79.67 เงิน 5
6 ขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 79.33 เงิน 6
7 พุทธมงคลนิมิตร สพป. ภูเก็ต 79.33 เงิน 6
8 เกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 76 เงิน 8
9 บ้านสาคู สพป. ภูเก็ต 75.33 เงิน 9
10 วัดมงคลวราราม สพป. ภูเก็ต 73.33 เงิน 10
11 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 11
12 วัดสุวรรณคีรีเขต สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 11
13 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 72.33 เงิน 13
14 บ้านคอเอน สพป. ภูเก็ต 68.33 ทองแดง 14
15 บ้านกู้กู สพป. ภูเก็ต - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต 83.33 ทอง 4
5 วัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 77 เงิน 5


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นานาชาติเฮดสตาร์ท สพป. ภูเก็ต 99 ทอง ชนะเลิศ
2 นานาชาติเบอร์ดา กล๊อด ภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สพป. ภูเก็ต 88.33 ทอง 4
5 พุทธมงคลนิมิตร สพป. ภูเก็ต 83 ทอง 5
6 หงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต 83 ทอง 5
7 บ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต - -
8 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขจรเกียรติศึกษา สพป. ภูเก็ต 94.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ดาราสมุทรภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นานาชาติเฮดสตาร์ท สพป. ภูเก็ต 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 89.67 ทอง 4
5 ขจรเกียรติพัฒนา สพป. ภูเก็ต 89 ทอง 5
6 ขจรเกียรติถลาง สพป. ภูเก็ต 84.67 ทอง 6
7 วิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 7
8 เทศบาลพิบูลสวัสดี สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 7
9 วัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 83 ทอง 9
10 บ้านโคกวัดใหม่ สพป. ภูเก็ต 79 เงิน 10
11 ถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 78 เงิน 11
12 บ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต 77.67 เงิน 12
13 บ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) สพป. ภูเก็ต 75.33 เงิน 13
14 บ้านพรุจำปา สพป. ภูเก็ต 73.67 เงิน 14
15 บ้านคอเอน สพป. ภูเก็ต 72 เงิน 15
16 บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 72 เงิน 15
17 วัดสุวรรณคีรีเขต สพป. ภูเก็ต 71.67 เงิน 17
18 บ้านสาคู สพป. ภูเก็ต 70 เงิน 18
19 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 95.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) สพป. ภูเก็ต 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพรุจำปา สพป. ภูเก็ต 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกวัดใหม่ สพป. ภูเก็ต - -
5 วัดสุวรรณคีรีเขต สพป. ภูเก็ต - -


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 086
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 81 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ สพป. ภูเก็ต 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 78 เงิน 4
5 ขจรเกียรติถลาง สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 5
6 ขจรเกียรติศึกษา สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 5
7 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 5
8 บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 66 ทองแดง 8
9 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพป. ภูเก็ต 65 ทองแดง 9
10 ดาราสมุทรภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 64 ทองแดง 10
11 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 64 ทองแดง 10
12 บ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต 51 เข้าร่วม 12
13 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สพป. ภูเก็ต 24 เข้าร่วม 13
14 เทศบาลเมืองภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 22.50 เข้าร่วม 14
15 ถลางวิทยา สพป. ภูเก็ต 21 เข้าร่วม 15
16 เทศบาลพิบูลสวัสดี สพป. ภูเก็ต 20.50 เข้าร่วม 16
17 บ้านกะหลิม สพป. ภูเก็ต 20 เข้าร่วม 17
18 วัดสุวรรณคีรีเขต สพป. ภูเก็ต 20 เข้าร่วม 17
19 ดาวรุ่งวิทยา สพป. ภูเก็ต 19 เข้าร่วม 19
20 มุสลิมวิทยาภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 19 เข้าร่วม 19
21 วัดเก็ตโฮ่ สพป. ภูเก็ต 19 เข้าร่วม 19
22 วัดเทพกระษัตรี สพป. ภูเก็ต 19 เข้าร่วม 19
23 ถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 18.50 เข้าร่วม 23
24 เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 18 เข้าร่วม 24
25 ขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 17.50 เข้าร่วม 25
26 ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 17.50 เข้าร่วม 25
27 บ้านอ่าวปอ สพป. ภูเก็ต 17 เข้าร่วม 27
28 บ้านบางคู สพป. ภูเก็ต 16.50 เข้าร่วม 28
29 บ้านลิพอน สพป. ภูเก็ต 16 เข้าร่วม 29
30 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 15 เข้าร่วม 30
31 บ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 13.50 เข้าร่วม 31
32 บ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) สพป. ภูเก็ต 11.50 เข้าร่วม 32
33 วัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 11 เข้าร่วม 33


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 095
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 96.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 94.60 ทอง 4
5 บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต 89.80 ทอง 5
6 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 89.20 ทอง 6
7 บ้านแหลมทราย สพป. ภูเก็ต 85.20 ทอง 7
8 บ้านพรุจำปา สพป. ภูเก็ต 83.40 ทอง 8
9 ตาริกพิทยพัฒน์ สพป. ภูเก็ต 81.40 ทอง 9
10 บ้านลิพอน สพป. ภูเก็ต 78.60 เงิน 10


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 096
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุทธมงคลนิมิตร สพป. ภูเก็ต 96.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 099
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 94 ทอง ชนะเลิศ
2 สิทธิ์สุนทรบำรุง สพป. ภูเก็ต 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดลัฏฐิวนาราม สพป. ภูเก็ต 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเก็ตโฮ่ สพป. ภูเก็ต 87 ทอง 4
5 บ้านอ่าวปอ สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 5
6 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต - -


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 100
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดาราสมุทรภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 84.20 ทอง ชนะเลิศ


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 774
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่าหนิก สพป. ภูเก็ต 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกู้กู สพป. ภูเก็ต 82.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อบจ.เมืองภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 77 เงิน 4
5 บ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต 75.98 เงิน 5
6 บ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต 74 เงิน 6
7 วัดเก็ตโฮ่ สพป. ภูเก็ต 72 เงิน 7
8 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 71.68 เงิน 8
9 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) สพป. ภูเก็ต 67.99 ทองแดง 9
10 วัดลัฏฐิวนาราม สพป. ภูเก็ต 67.02 ทองแดง 10
11 บ้านบางคู สพป. ภูเก็ต 61 ทองแดง 11


คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 820
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 65 ทองแดง 4
5 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 54 เข้าร่วม 5
6 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 51 เข้าร่วม 6
7 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพป. ภูเก็ต 50 เข้าร่วม 7
8 วัดสุวรรณคีรีเขต สพป. ภูเก็ต 47 เข้าร่วม 8
9 แหลมพันวา สพป. ภูเก็ต 42 เข้าร่วม 9
10 พุทธมงคลนิมิตร สพป. ภูเก็ต 41 เข้าร่วม 10
11 วัดเทพกระษัตรี สพป. ภูเก็ต 33 เข้าร่วม 11
12 บ้านกะหลิม สพป. ภูเก็ต 25 เข้าร่วม 12
13 วิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต 25 เข้าร่วม 12


คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 821
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพป. ภูเก็ต 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 76 เงิน 4
5 บ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต 69 ทองแดง 5
6 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 68 ทองแดง 6
7 บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 65 ทองแดง 7
8 วัดสุวรรณคีรีเขต สพป. ภูเก็ต 57 เข้าร่วม 8
9 เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สพป. ภูเก็ต 55 เข้าร่วม 9
10 บ้านอ่าวปอ สพป. ภูเก็ต 53 เข้าร่วม 10
11 บ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 50 เข้าร่วม 11
12 บ้านป่าคลอก สพป. ภูเก็ต 25 เข้าร่วม 12
13 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 21 เข้าร่วม 13


คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 822
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป. ภูเก็ต 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 323
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 98.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลเมืองภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 94.33 ทอง 4
5 เกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 94.33 ทอง 4
6 ถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 91.67 ทอง 6
7 บ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) สพป. ภูเก็ต 83.67 ทอง 7


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 772
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 87 ทอง ชนะเลิศ


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 773
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 85 ทอง ชนะเลิศ


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 792
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป. ภูเก็ต 60 ทองแดง 4
5 บ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 55 เข้าร่วม 5
6 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 53 เข้าร่วม 6
7 วัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 50 เข้าร่วม 7
8 เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สพป. ภูเก็ต 50 เข้าร่วม 7
9 เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต - -


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 791
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 91 ทอง 4
5 บ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 90 ทอง 5
6 ท่าฉัตรไชย สพป. ภูเก็ต 89 ทอง 6
7 วัดลัฏฐิวนาราม สพป. ภูเก็ต 88 ทอง 7
8 เทศบาลเมืองภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 88 ทอง 7
9 บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 87 ทอง 9
10 บ้านแหลมทราย สพป. ภูเก็ต 83 ทอง 10
11 มุสลิมวิทยาภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 83 ทอง 10
12 เทศบาล 2 บ้านกะทู้ สพป. ภูเก็ต 82 ทอง 12
13 บ้านกู้กู สพป. ภูเก็ต 80 ทอง 13
14 ตาริกพิทยพัฒน์ สพป. ภูเก็ต 78 เงิน 14
15 แหลมพันวา สพป. ภูเก็ต 77 เงิน 15
16 เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สพป. ภูเก็ต 76 เงิน 16
17 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) สพป. ภูเก็ต 75 เงิน 17
18 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 74 เงิน 18
19 วัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 19
20 นานาชาติเฮดสตาร์ท สพป. ภูเก็ต 72 เงิน 20
21 บ้านบางโรง สพป. ภูเก็ต 71 เงิน 21
22 เทศบาลพิบูลสวัสดี สพป. ภูเก็ต 71 เงิน 21
23 ขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 70 เงิน 23
24 บ้านป่าครองชีพ สพป. ภูเก็ต 68 ทองแดง 24
25 ดาราสมุทรภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 67 ทองแดง 25
26 วัดสุวรรณคีรีเขต สพป. ภูเก็ต 67 ทองแดง 25
27 บ้านอ่าวปอ สพป. ภูเก็ต 65 ทองแดง 27
28 บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต 64 ทองแดง 28
29 บ้านพารา สพป. ภูเก็ต 64 ทองแดง 28
30 อบจ.เมืองภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 64 ทองแดง 28
31 ขจรเกียรติถลาง สพป. ภูเก็ต 63 ทองแดง 31
32 บ้านลิพอน สพป. ภูเก็ต 63 ทองแดง 31
33 บ้านบางทอง สพป. ภูเก็ต 62 ทองแดง 33
34 บ้านม่าหนิก สพป. ภูเก็ต 62 ทองแดง 33
35 เกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 62 ทองแดง 33
36 บ้านในทอน สพป. ภูเก็ต 61 ทองแดง 36
37 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 60 ทองแดง 37
38 ดาวรุ่งวิทยา สพป. ภูเก็ต 55 เข้าร่วม 38
39 บ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป. ภูเก็ต 54 เข้าร่วม 39
40 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 52 เข้าร่วม 40
41 หงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต 52 เข้าร่วม 40
42 เทศบาลป่าคลอก สพป. ภูเก็ต 40 เข้าร่วม 42
43 บ้านพรุจำปา สพป. ภูเก็ต - -
44 เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 345
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 341
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลเมืองภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 84.33 ทอง ชนะเลิศ