ประกาศจากรายการแข่งขันเครื่องบิน เครื่องร่อน
!! ประกาศ จากรายการแข่งขันเครื่องบิน เครื่องร่อน !!
วันที่ 24 มกราคม 2567 ณ โรงยิม 4000 ที่นั่ง (สะพานหิน)
1. นักเรียนและครูลงทะเบียน 07.30 - 08.30น. ชั้น 1
2. นักเรียนประกอบเครื่องบิน ชั้น 1 
3. ครูผู้ควบคุมให้นั่งบนอัฒจันทร์ (ไม่ส่งเสียงรบกวน)
4. แผนที่โรงยิม 4000 ที่นั่ง (สะพานหิน)
 
ขอให้ทีมแข่งขัน 
นำโต๊ะญี่ปุ่น+ เสื่อรองนั่ง+ ปลั๊กพ่วง 
สำหรับประกอบสร้างมา
โดยใช้รายการละ 1 ชุด
และให้ผู้ควบคุมเตรียมอาหารและเครืองดื่มให้ผู้เข้าแข่งขัน และห้ามผู้เข้าแข่งขันออกนอกบริเวณ
ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ 081-9569745 อาจารย์ ก้องเกียรติ (เฉลิมพระเกียรติ)
 
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 13:48 น.