​ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษาฯ (โรงเรียนบ้านสะปำฯ)
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษาฯ (โรงเรียนบ้านสะปำฯ)
1.รายการแข่งขันโครงงานคุณธรรม คุณครูและนักเรียนผู้ฝึกซ้อมสามารถจัดวางโครงงานและตกแต่งโต๊ะได้ตามความเหมาะสมได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องการแข่งขัน โดยทางโรงเรียนจัดวางโต๊ะขนาด 180 ซม.*80 ซม. ไว้ให้ และเล่มโครงงานจำนวน 3 เล่ม จัดส่งกรรมการ ณ วันแข่งขัน

2.รายการภาพยนตร์สั้น (ทุกระดับชั้น) ให้จัดส่งในรูปแบบ CD หรือ USB Flash Drive จำนวน 3 แผ่น/อัน โดยบรรจุไฟล์ ดังต่อไปนี้
2.1 ไฟล์รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมพร้อมเบอร์โทรศัพท์ จำนวน 1 ไฟล์ (PDF) 
2.2 ไฟล์รูปเล่มเอกสารบทภาพยนตร์ จำนวน 3 ชุด 
2.3 ไฟล์ผลงานภาพยนตร์ ความยาว 5 นาที (ไฟล์ MP4) 
หมายเหตุ  ให้บรรจุใส่ซองเอกสาร จำนวน 3 ซอง ส่งที่ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ภายในวันที่ 24 มกราคม  พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น. พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หากในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถเปิดไฟล์ได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูธาริช สวนนุช เบอร์โทรศัพท์ 091-8796490


 
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 20:28 น.