ประกาศเพิ่มเติมจากศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ (โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต)
*** แจ้งรายละเอียดศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ อนุบาลภูเก็ต***
//เวลาลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.//
1.กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ทุกรายการ
    1.1 โต๊ะสำหรับจัดวางแผงโครงงานคณิตศาสตร์ที่ทางศูนย์การแข่งขันจัดเตรียมให้มีขนาดความยาว 220 เซนติเมตร กว้าง 110 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร (ผู้แข่งขันเตรียมผ้าปูโต๊ะมาเอง และขอความร่วมมือจัดวางผลงานตามขนาดพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น)
    1.2 ใช้เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
    1.3 เริ่มเข้าไปวางบอร์ดและอุปกรณ์ หลังจากการจับฉลากลำดับการแข่งขันแล้ว (ลงทะเบียนแล้วให้รอบริเวณชั้น 1 อาคารฉลองขวัญ)
3. รายการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ทุกประเภท ทุกระดับชั้น
- ส่งเล่มรายงานโครงงานคณิตศาสตร์  จำนวน 4 เล่ม  ภายในวันที่ 25 มกราคม 2567 ก่อนเวลา 16.30 น. ที่ห้องสำนักงาน ชั้น 2 อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
4. รายการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  (ทุกระดับชั้น)
-  ขอให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มมาตอนลงทะเบียน หรือครูผู้ควบคุมเตรียมอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม มาส่งที่อาคารประชาร่วมใจ ชั้น 1 เวลา 11.30 น.
5. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
- ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน  แป้นวางเบี้ย  ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง (กรณีตัวเบี้ยหาย) โดยทำสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียน
- ผู้เข้าแข่งขันดาวน์โหลดโปรแกรม Amath Clock เป็นนาฬิกาจับเวลาในการแข่งขัน ลงในมือถือ หรือแท็บเล็ต
หมายเหตุ   : ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูอนุชิต  หมอเล็ก เบอร์โทรศัพท์ 064-9946228
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 10:35 น.