ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การแข่งขันเรียนรวม (การศึกษาพิเศษ)
!!! ให้เตรียมเอกสารและหลักฐานของเด็กพิเศษมาในวันแข่งขัน !!!
     1. กำหนดการแข่งขันในวันที่ 26 มกราคม 2567   รายงานตัว/ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 09.00 น.
     2. จุดรายงานตัว/จุดลงทะเบียน ของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน คณะกรรมการศูนย์ และคณะกรรมการตัดสิน 
         ทางศูนย์การแข่งขัน จะมีคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของเด็กพิเศษ 2 จุด
จุดที่ 1 รายงานตัว/ลงทะเบียน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ทุกรายการ 
    ยกเว้นการแข่งขันรายการที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
จุดที่ 2 รายงานตัว/ลงทะเบียน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ กะทู้  
    ในการแข่งขันรายการที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
      3. เริ่มการแข่งขันทุกรายการ เวลา 09.00 น. (หากมีเหตุสุวิสัย เดินทางมาไม่ทันเวลาเริ่มการแข่งขัน     
ให้ประสานศูนย์การแข่งขัน หรือ เบอร์โทร 09-7035-4424 (ผอ.ภัทราวลัย)
      4. เน้นย้ำอีกครั้งทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน เตรียมเอกสารและหลักฐานของเด็กพิการตามคำชี้แจงที่อยู่หน้าเว็บไซด์ สพป.ภูเก็ต มาให้พร้อมและถูกต้อง
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 19:59 น.