เอกสารการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
เอกสารการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
นำเอกสารการเปลี่ยนตัวนักเรียน พร้อมบัตรประชาชนหรือหลักฐานการยืนยันตัวตนของนักเรียน เข้ายื่นแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอบในวันที่เข้าแข่งขัน
เอกสารเปลี่ยนตัว

 
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 10:31 น.