ประชาสัมพันธ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 10:35 น.