แจ้งรายการกิจกรรมคอมพิวเตอร์ จากศูนย์การแข่งขันเครือข่ายป่าคลอก
รายละเอียดและแนวปฏิบัติการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1. รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  - Hardware RAM 4GB , SSD Harddisk , Mouse , Keyboard
  - Software OS:Windows 11 22H2 64-bit, MS office 2019
2. สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง  
  - Flash Drive โปรแกรมที่ใช้แข่งขัน
  -  ปากกาเมาส์ , หูฟัง , ไมโครโฟน (สำหรับวิชาที่ต้องใช้งาน)
  -  ปากกา/ดินสอ สำหรับออกแบบงานในกระดาษ (กระดาษA4ศูนย์มีให้)
   - อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับวิชาที่แข่งขัน 5 ชั่วโมง
3. หัวข้อการแข่งชันในแต่ละกิจกรรม
 3.1.การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3
       หัวข้อ…ภูเก็ตหาดสวรรค์ 
 3.2.การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic strip) ระดับชั้น ป.4-6
       หัวข้อ การละเล่นพื้นบ้าน
 3.3.การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic strip) ระดับชั้น ม.1-3
      หัวข้อ โลกในอนาคต 
 3.4.การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1-3
      หัวข้อ ภูเก็ตซอฟต์พาวเวอร์
 3.5.การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3
       หัวข้อ ตู้เสื้อผ้า
  3.6.การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-6
  3.7.การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3
  3.8.การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 
        (ข้อ 3.6 - 3.8 ใช้หัวข้อ ท่องเที่ยวภูเก็ต)
   3.9. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-3
   3.10. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6
   3.11. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3
           (ข้อ 3.9 - 3.11 หัวข้อ จังหวัดภูเก็ต)
หมายเหตุ
     1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมารายงานตัว 07.10 - 07.40น.
     2. นักเรียนจับฉลากเครื่อง ก่อนเข้าห้อง
     3. ครูผู้ควบคุมให้อยู่รอจนถึงเวลา 09.00น. (กรณีที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมไม่ผ่าน)
     4. เกณฑ์การแข่งขัน https://shorturl.asia/Rate7
 
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 21:49 น.