งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการในการดำเนินการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี กลุ่มที่ 1

รายละเอียดการจัดการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี กลุ่มที่ 1
ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"

แจ้งกำหนดการแข่งขัน สำหรับครูและนักเรียน

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขันบางรายการ

รายละเอียดสถานที่จัดการแข่งขัน
ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:49 น.
แจ้งสถานที่จอดรถในการแข่งขัน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 

 
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:21 น.

แจ้งสถานที่จอดรถในการแข่งขัน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม


 
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:17 น.

ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แจ้งกำหนดการในการแข่งขันสำหรับคณะกรรมการ ครู และนักเรียน 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 21:22 น.

ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

แจ้งสถานที่ในการจอดรถสำหรับการเข้าแข่งขัน

 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 21:14 น.

รายละเอียด
วันอังคาร ที่ 07 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18:51 น.


โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 
วันอังคาร ที่ 07 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18:46 น.

โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


 
วันจันทร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:40 น.
ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 31 ตุลาคม 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนแก้ไขข้อมูลได้ การแก้ไขข้อมูล มี 2 กรณี ดังนี้

1. กรณี พิมพ์ชื่อผิด (คนเดิม)  สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องแนบหลักฐาน

2. กรณี ขอเปลี่ยนตัว ต้องแนบหลักฐาน (หนังสือเปลี่ยนตัว)

***** ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ วันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2566 *****

ผู้ดูแลระบบแต่ละศูนย์ตรวจสอบรายชื่อและอนุมัติผลการแก้ไข วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2566
 

 
วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 23:50 น.

โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 15:36 น.

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

******************************************************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


******************************************************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

******************************************************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

******************************************************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

******************************************************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ (คอมพิวเตอร์)

******************************************************************
กิจกรรมหุ่นยนต์

******************************************************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


******************************************************************
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


******************************************************************

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


******************************************************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


******************************************************************

 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10:32 น.
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

 
วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 15:20 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 26
จำนวนทีม 1,620
จำนวนนักเรียน 3,854
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,539
จำนวนกรรมการ 593
ครู+นักเรียน 6,393
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,986
ประกาศผลแล้ว 217/245 (88.57%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 11
เมื่อวาน 67
สัปดาห์นี้ 842
สัปดาห์ที่แล้ว 1,571
เดือนนี้ 2,314
เดือนที่แล้ว 2,774
ปีนี้ 36,985
ทั้งหมด 346,619