งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ประเภทวิชาการ

**หมายเหตุ รายแข่งขันเฉพาะที่สำนักวิชาการ สพฐ. รับผิดชอบ จำนวน 40 กิจกรรม 96 รายการ รายการแข่งอันอื่น ๆ กรุณาติดตามประกาศต่อไป

ขณะนี้ทุกโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัติได้แล้วโดย คลิ๊กทีึ่เมนู พิมพ์เกียรติบัตินักเรียน ครู ในเว็บไซต์
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 12:41 น.
พบอุปกรณ์ที่ใช้ใการแข่งขันทักษะ เป็นของโรงเรียนใดติดต่อรับได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 
 135177.jpeg
วันศุกร์ ที่ 08 กันยายน 2566 เวลา 15:22 น.
icon_8918401.png
การแข่งขัน Motion Infographic ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม ไมค์โครโฟน และ หูฟังมาเอง

 
วันอังคาร ที่ 05 กันยายน 2566 เวลา 16:45 น.
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
  document.png
วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน 2566 เวลา 22:05 น.
icon_8918401.png
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาในวันแข่งขันดังนี้
  • เตรียมกรกะดาน crossword
  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนเพื่อนำมาจับเวลาได้โดยการค้นหาใน App Store คำว่า  Scrabble Clock หรือ Chess Clock และตรวจสอบการใช้งานของ App ดังกล่าว
วันอาทิตย์ ที่ 03 กันยายน 2566 เวลา 21:28 น.
แนวทางการขอแก้ไข เปลี่ยนตัว เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน
ให้ทำการบันทึกข้อมูลที่ต้องการขอดังกล่าว พร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม และประทับตราโรงเรียน นำมายื่น ณ วันแข่งขัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอแก้ไข เปลี่ยนตัว เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน
 
วันศุกร์ ที่ 01 กันยายน 2566 เวลา 23:05 น.
กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา พะเยา
S__25075821.jpeg
วันศุกร์ ที่ 01 กันยายน 2566 เวลา 17:43 น.
ทุกโรงเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ได้จากหน้าเว็บไซต์
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 12:04 น.
แจ้งจากการประกวดภาพยนตร์สั้น กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. สิ่งที่ต้องนำมาส่งในวันแข่งขัน         
  1.1 เอกสารรูปเล่มบทภาพยนตร์จำนวน 5 ชุด             
  1.2 ไฟล์ภาพยนตร์  MP4 โดยใส่ในแฟลชไดร์ฟ 
  1.3 ไฟล์บทภาพยนตร์ เป็น PDF 
  1.4 ไฟล์การนำเสนอ (ถ้ามี)
2.ลำดับการนำเสนอภาพยนตร์จะจับฉลากในวันแข่งขัน
วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 14:45 น.
เส้นทางจราจรเข้า-ออกโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 23:10 น.
ขยายเวลาการลงทะเบียนการแข่งขัน
    ขยายเวลาการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2566
    แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 22:48 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 21
จำนวนทีม 1,607
จำนวนนักเรียน 3,532
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,400
จำนวนกรรมการ 1,243
ครู+นักเรียน 5,932
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,175
ประกาศผลแล้ว 203/234 (86.75%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 53
เมื่อวาน 280
สัปดาห์นี้ 2,105
สัปดาห์ที่แล้ว 6,503
เดือนนี้ 6,503
เดือนที่แล้ว 13,709
ปีนี้ 46,030
ทั้งหมด 383,375