สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกำแพงวิทยา นางสาวปานทิพย์ หีมปอง   0936966456
2 โรงเรียนควนโดนวิทยา นายไพศาล ลายู   896545650
3 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ นางกิ่งกาญจน์ สุวรรณโณ   0819693977
4 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ นางกาญจน์จุรี หมีดหรน   0816908471
5 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นางสาวยศวจี อย่างดี   0630807147
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นางสาวจันจิรา ตำภู   0805477837
7 โรงเรียนสตูลวิทยา นางอาบีบ๊ะ ดาหมาด   0805445590
8 โรงเรียนสตูลวิทยา นางสาวศุภิสรา มณีรัตน์   0980574210
9 โรงเรียนสตูลวิทยา นางดวงรัตน์ เคยอาษา   0819594331


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 ka4 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]