งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
หน่วยการแข่งขัน : สหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาสงขลา สตูล ณ โรงเรียนในจังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา โรงจอดรถครู 1 ก.พ. 2567 09.00-13.00 -
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา โรงจอดรถครู 1 ก.พ. 2567 13.00-17.00 -
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา หอประชุมขวัญสตูล 2 ก.พ. 2567 09.00-12.00 -
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา หอประชุมขวัญสตูล 2 ก.พ. 2567 09.00-12.00 -
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา หอประชุมขวัญสตูล 1 ก.พ. 2567 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา หอประชุมขวัญสตูล 1 ก.พ. 2567 09.00-12.00
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา หอประชุมขวัญสตูล 1 ก.พ. 2567 13.00-16.00
-
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา หอประชุมขวัญสตูล 1 ก.พ. 2567 13.00-16.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา บริเวณอาคารเรียน 1 1 ก.พ. 2567 09.00-12.00 -
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา บริเวณอาคารเรียน 1 1 ก.พ. 2567 09.00-12.00
-
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา โรงอาหาร 2 ก.พ. 2567 09.00-12.00
-
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา โรงอาหาร 2 ก.พ. 2567 09.00-12.00 ส่งรูปเล่มรายงานจำนวน 4 เล่ม ถึงโรงเรียนควนโดนวิทยา ภายในวันที่ 26 มกราคม 2567 และ ส่งไฟล์ PDF ทาง Email: [email protected]
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา โรงอาหาร 1 ก.พ. 2567 13.00-16.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา โรงอาหาร 1 ก.พ. 2567 13.00-16.00
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา โรงอาหาร 1 ก.พ. 2567 09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา โรงอาหาร 1 ก.พ. 2567 09.00-12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา ห้องละหมาดชาย 2 ก.พ. 2567 09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา ห้องละหมาดชาย 2 ก.พ. 2567 09.00-12.00
-

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 ka4 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]