งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
หน่วยการแข่งขัน : สหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาสงขลา สตูล ณ โรงเรียนในจังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 1 ก.พ. 2567 09.00-16.30 รายงานตัว 07.00-08.30
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 1 ก.พ. 2567 09.00-16.30 รายงานตัว 07.00-08.30
3 803 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาสเปน ม.4-ม.6
-
-
4 805 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษารัสเซีย ม.4-ม.6
-
-
5 806 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเมียนมา ม.4-ม.6
-
-
6 807 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6
-
-
7 809 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเขมร ม.4-ม.6
-
-
8 810 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษามลายู ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 2 ก.พ. 2567 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00-08.30
9 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 2 ก.พ. 2567 13.00-16.30 รายงานตัวเวลา 11.00-12.30
10 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 1 ก.พ. 2567 13.00-16.30 รายงานตัว 11.00-12.30
11 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
-
-
13 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 1 ก.พ. 2567 09.00-16.30 รายงานตัว 07.00-08.30
14 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 1 ก.พ. 2567 09.00-16.30
-
15 813 การแข่งขันละครสั้นภาษาสเปน ม.4-ม.6
-
-
16 814 การแข่งขันละครสั้นภาษารัสเซีย ม.4-ม.6
-
-
17 815 การแข่งขันละครสั้นภาษาเมียนมา ม.4-ม.6
-
-
18 816 การแข่งขันละครสั้นภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6
-
-
19 817 การแข่งขันละครสั้นภาษาเขมร ม.4-ม.6
-
-
20 818 การแข่งขันละครสั้นภาษามลายู ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 2 ก.พ. 2567 13.00-16.30 รายงานตัวเวลา 11.00-12.30
21 801 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 1 ก.พ. 2567 09.00-10.00 รายงานตัว 07.00-08.30
22 802 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 1 ก.พ. 2567 11.00-12.00 รายงานตัว 07.00-08.30
23 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 2 ก.พ. 2567 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00-08.30
24 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 2 ก.พ. 2567 13.00-16.30 รายงานตัวเวลา 11.00-12.30
25 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 2 ก.พ. 2567 13.00-16.30 รายงานตัวเวลา 11.00-12.30
26 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 2 ก.พ. 2567 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00-08.30
27 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 1 ก.พ. 2567 09.00-12.00 รายงานตัว 07.00-08.30
28 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
29 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
-
-

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 ka4 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]