งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารการขอแก้ไข/เปลี่ยนตัว/เพิ่มชื่อ

การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน

Doc 1 แบบเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน.docx - Google เอกสาร

การแก้ไขข้อมูลชื่อ - สกุลผู้เข้าแข่งขัน
Doc-02 แก้ไขชื่อ - สกุล ผู้เข้าแข่งขัน.docx - Google เอกสาร

การเพิ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันที่เพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้)
Doc-03 เพิ่มรายชื่อผู้แข่งขัน (กรณีไม่ครบจำนว.docx - Google เอกสาร

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - สกุลครูผู้ฝึกสอน
Doc-04 เปลี่ยนแปลงข้อมูลครูผู้ฝึกสอน.docx - Google เอกสาร

การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
Doc-05 เปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน.docx - Google เอกสาร

การเพิ่มครูผู้ฝึกสอน
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่ครูผู้ฝึกสอนเพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้)
Doc-06 แบบเพิ่มชื่อครูผู้ฝึกสอน (กรณีไม่ครบจำ.docx - Google เอกสาร

วันศุกร์ ที่ 05 มกราคม 2567 เวลา 15:40 น.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

กำหนดจัดการแข่งขัน    ระหว่างวันที่    20    มกราคม    ถึง   4  กุมภาพันธ์   2567
ณ ศูนย์วิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

พิธีเปิดงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่
71 ปีการศึกษา 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ณ ศูนย์กีฬาเจ้าคุณพระอรรถโกวิทวุฒิคุณ  โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2567
วันศุกร์ ที่ 05 มกราคม 2567 เวลา 15:34 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 43
จำนวนทีม 2,864
จำนวนนักเรียน 6,565
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,446
จำนวนกรรมการ 990
ครู+นักเรียน 11,011
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,001
ประกาศผลแล้ว 205/236 (86.86%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 416
เมื่อวาน 480
สัปดาห์นี้ 3,574
สัปดาห์ที่แล้ว 6,623
เดือนนี้ 11,406
เดือนที่แล้ว 16,807
ปีนี้ 589,447
ทั้งหมด 589,467