งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
สหวิทยาเขตวาริน ( กลุ่ม 4 )
ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนวารินชำราบ และโรงเรียนวิจิตราพิทยา
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
5-11 ธ.ค.2566 รับสมัคร/ลงทะเบียนการแข่งขัน
12-13 ธ.ค.2566 เปิดระบบปรับปรุงข้อมูล
14-18 ธ.ค.2566 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
12 ธ.ค.2566 ประกาศคำสั่งคณะกรรมการตัดสินผ่านเว็บไซต์
วันพุธที่ 13 ธ.ค. 2566
เวลา 13.00 น.
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค. 2566 ปรับปรุงข้อมูลเฉพาะรายการที่ไม่มีผู้ส่งเข้าแข่งขัน
(ภายในเวลา 12.00 น. โดยทำเป็นหนังสือราชการ
แจ้งมายังโรงเรียนประธานสหวิทยาเขต )
หากเกินกำหนด ถือว่า สละสิทธิ์
วันจันทร์ที่ 18 ธ.ค. 2566 พิธีเปิดการแข่งขัน ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
วันจันทร์ที่ 18 และ
วันอังคารที่ 19 ธ.ค. 2566
ดำเนินการจัดการแข่งขันตามโปรแกรมการแข่งขันและตามสถานที่แข่งขัน
วันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.2566 เป็นต้นไป พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
สถานที่แข่งขัน
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
สหวิทยาเขตวาริน ( กลุ่ม 4 )
ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนวารินชำราบ และโรงเรียนวิจิตราพิทยา
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
ลำดับที่ รายการแข่งขัน สถานที่
1 ภาษาไทย โรงเรียน ลือคำหาญวารินชำราบ
2 คณิตศาสตร์ โรงเรียน ลือคำหาญวารินชำราบ
3 วิทยาศาสตร์ โรงเรียน ลือคำหาญวารินชำราบ
4 นักบินน้อย สพฐ. โรงเรียน วารินชำราบ
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน วารินชำราบ
6 สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน วิจิตราพิทยา
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ โรงเรียน ลือคำหาญวารินชำราบ
8 ศิลปะ-ดนตรี โรงเรียน ลือคำหาญวารินชำราบ
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ โรงเรียน ลือคำหาญวารินชำราบ
10 การงานอาชีพ โรงเรียน วิจิตราพิทยา
11 คอมพิวเตอร์ โรงเรียน ลือคำหาญวารินชำราบ
12 หุ่นยนต์ โรงเรียน วิจิตราพิทยา
13 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน ลือคำหาญวารินชำราบ
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน วิจิตราพิทยา
15 ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียน วารินชำราบ
16 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน โรงเรียน ลือคำหาญวารินชำราบ
เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม
ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ
 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา2566   ระดับสหวิทยาเขตวาริน กลุ่ม 4

 
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายการ การประกวดภาพยนตร์สั้นคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  221-225
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อบอจเข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 11
จำนวนทีม 669
จำนวนนักเรียน 1,690
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,058
จำนวนกรรมการ 883
ครู+นักเรียน 2,748
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,631
ประกาศผลแล้ว 200/256 (78.13%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 216
เมื่อวาน 286
สัปดาห์นี้ 2,244
สัปดาห์ที่แล้ว 2,687
เดือนนี้ 3,759
เดือนที่แล้ว 4,420
ปีนี้ 120,510
ทั้งหมด 368,997