งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

yes รูปภาพงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4 [ ชุดที่ 1 ]

yes รูปภาพงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4 [ ชุดที่ 2 ]

yes รูปภาพงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4 [ ชุดที่ 3 ]

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened
yesyes ประกาศแจ้งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันให้นำประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่แสดงตัวตนในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทุกรายการ 
"วิถีไทย วิถีธรรม
ถิ่นเหนือล้ำแหล่งวิชา
รักษ์ศาสตร์ศิลป์ภูมิปัญญา
มุ่งพัฒนาสู่สากล"

 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)
1. ประเพณีไทย 
2. แหล่งท่องเทียวในเชียงราย
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
1.ไปงานลอยกระทง
2.ไปเที่ยวที่ไหนดี
3. หนีภัยธรรมชาติด่วน
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor และประเภท Text Editor
1. ข้อมูลวันพ่อ
2. จังหวัดเชียงราย
3. ประเพณีไทย
4. ลดภาวะโลกร้อน
5. เศรษฐกิจพอเพียง
6. สัตว์ป่า
7. อาเซียน
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่จำเป็น เช่น หูฟัง และโปรแกรมการทำงาน ต้องให้ คณะกรรมการตรวจดูก่อนเข้าห้อง

enlightenedenlightenedenlightenedผังห้องคอม

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 21:05 น.
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  ให้นำกระดาษ (เอแม็ท)  มาด้วย
 
วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20:59 น.
วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20:58 น.
วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20:49 น.
หัวข้อ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ป.1-ม.3 
1. เศรษฐกิจพอเพียง 
2. รักษ์โลก
3. ภาวะโลกร้อน
4. โรงเรียนของฉัน
5. ธรรมชาติแสนสวย
6. วันลอยกระทง
วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20:47 น.
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ระหว่างวันที่ 28- 30 พฤศจิกายน 2566 ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4ขอแจ้งให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่จะเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ที่มีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าร่วม แข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ดำเนินการ ขอเปลี่ยนตัวตามเกณฑ์การเปลี่ยนตัวของงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 โดยให้ทำเป็นหนังสือส่งมายัง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:22 น.
เอกสารเพิ่มเติมในการติดต่อประสานงาน ศน.ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม
 
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร กิจกรรม
1 นางไพรฑูลย์   สายโท ศึกษานิเทศก์ 088-2532830 การงานอาชีพ
2 นางนงคราญ  ชัยพงษ์ ศึกษานิเทศก์ 089-5546596 สังคมศึกษา
3 นายพงศธร   ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ 088-2604705 คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์
4 นายพงศ์พันธุ์   ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ 085-5222212 การศึกษาเรียนรวม/ปฐมวัย
5 นางสาวสุพรรณ  ปัญญาเหมือง ศึกษานิเทศก์ 098-7498835 การศึกษาเรียนรวม/สุขศึกษาพละศึกษา
6 นางสาวลักษมณ   มุงเมือง ศึกษานิเทศก์ 093-5590017 ภาษาต่างประเทศ
7 นายภานุมาศ  ยาไทยสงค์ ศึกษานิเทศก์ 087-1723606 ศิลปะ+ทัศนศิลป์+ดนตรี+นาฎศิลป์
8 นางสาวประภัสสร   ฟังช้า ศึกษานิเทศก์ 080-3379919 ภาษาไทย
9 นายโย   ใจวงศ์ ศึกษานิเทศก์ 093-1381014 วิทยาศาสตร์+นักบินน้อย สพฐ/หุ่นยนต์
10 นางสาวพรรณิภา  ประยูรคำ ศึกษานิเทศก์ 086-1810352 พัฒนาผู้เรียน

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 160
จำนวนทีม 990
จำนวนนักเรียน 2,372
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,590
จำนวนกรรมการ 842
ครู+นักเรียน 3,962
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,804
ประกาศผลแล้ว 218/237 (91.98%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 351
เมื่อวาน 329
สัปดาห์นี้ 2,079
สัปดาห์ที่แล้ว 2,754
เดือนนี้ 7,714
เดือนที่แล้ว 6,216
ปีนี้ 66,341
ทั้งหมด 228,584