งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปการแข่งขันรายวัน

ช้องทางสื่อสาร Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์


พิมพ์ใบประกาศ  นักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน  กรรมการตัดสิน  กรรมการกลาง   (หากพบข้อมูลชื่อ สกุล ผิดพลาด ติดต่อ ศน.ประจำสาระฯ ครับ
โดยแจ้งข้อมูลตามฟอร์มนี้   คลิก    ตรวจสอบการแจ้งแก้ไขข้อมูล
โดยใช้รหัสโรงเรียน เพื่อแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่พิมพ์ผิด  เปลี่ยนตัวนักเรียนครูผู้ผึกสอนตามเกณฑ์  (ไม่สามารถเพิ่มทีมใหม่ได้) ศน ประจำสาระจะเป็นผู้อนุญาตการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อมูลจึงจะเปลี่ยนแปลง เอกสารแนบ ขอเปลี่ยนแปลข้อมูล เปลี่ยนตัว (ให้ใช้รหัสโรงเรียนแจ้งและแนบในระบบ) ภายใน 9 พย 2566 คลิก
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:38 น.

1. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ขอความกรุณา นำสำเนาบันทึกข้อความขอเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานที่สถานแข่งขัน(พร้อมลงลายมือสำเนาถูกต้อง) ส่งเจ้าหน้าที่การเงินในวันจัดการแข่งขัน 
2. ตัวอย่าง หนังสือขออนุญาตไปราชการสำหรับกรรมการตัดสิน กรรมการกลาง  WORD    PDF
3. บัญชีลงเวลาสำหรับกรรมการกลางประจำสนาม
4. บัญชีลงเวลา กรรมการตัดสินการแข่งขัน อยู่กับ ศน ประจำสาระ
5.คำสั่งที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ที่ 384 / 2566  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน
 
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:09 น.

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:26 น.
สถานที่แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี (คลิกขยายที่นี่ )
วันพุธ ที่ 08 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19:21 น.
1. แบบตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน การศึกษาพิเศษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ต้องนำมาส่งในวันแข่งขัน ณ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  ชั้น 1 อาคาร 1 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ทุกรายการ คลิกที่นี้
2.สถานที่แข่งขัน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (บริเวณ สพป.ขอนแก่น เขต 2 /โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ  ขยาย คลิกที่นี่

 
วันอังคาร ที่ 07 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:32 น.
วันอังคาร ที่ 07 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:43 น.
1.ให้โรงเรียนใช้รหัสโรงเรียนกรอกข้อมูล นักเรียนตัวแทนระดับศูนย์ในเว็บไซต์ https://art71.vichakan.net/sp-kkn2/
2.รหัสผ่านในระบบe-office
3. ลงทะเบียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ตัวแทนศูนย์เครือข่ายในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2566 โดยโรงเรียนตัวแทนเป็นผู้ลงทะเบียนด้วยรหัสของโรงเรียน(หนังสือราชการในระบบe-office)
4. สอบถามรายละเอียด การกรอกข้อมูลสอบถาม ศน.เทอดชัย บัวผาย ID line:therdchai2512
วันพฤหัสบดี ที่ 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:11 น.
1 ปฐมวัย   ศน.จิระภา ธรรมนำศีล.. 061-9654429 /ศน.อิษณาพร  คุ้มตะบุตร.. 084-4287901 
2 ภาษาไทย ศน.มหรรณพ  สมอเนื้อ..088-5728732 
3 คณิตศาสตร์ ศน.กุศล  ชาปัญญา..085-4544330
4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศน.ลลนา  เนาว์วงษ์..083-4421897/ศน.สลิลโรจน์ ยินดีมาก..089-5751770 
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศน.ศรียุพา เมธาอภินันท์.. 089-6866829 /
   ศน.ทรงวุฒิ  เดชมาลา..088-0239799
6 การงานอาชีพ ศน.คุณาพร วรรณศิลป์..064-2288978 /ศน.ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย..064-2909155
7 ดนตรี ศน.อิษณาพร  คุ้มตะบุตร 084-4287901/ ศน.ทัศณา ศรีภูมิ..089-9442879,093-4750938
8 นาฏศิลป์ ศน.ศรียุพา เมธาอภินันท์..089-6866829
9 ทัศนศิลป์ ศน.อิษณาพร  คุ้มตะบุตร..084-4287901/ ศน.ทัศณา ศรีภูมิ..089-9442879
10 คอมพิวเตอร์ ศน.เทอดชัย  บัวผาย.. 086-8567270 /ศน.คุณาพร วรรณศิลป์.. 064-2288978
11 นักบินน้อย ศน.สลิลโรจน์  ยินดีมาก ..089-5751770 / ศน.ลลนา  เนาว์วงษ์..083-4421897
12 สุขศึกษา พลศึกษา ศน.ปิยธิดา  นามวิจิตร..088-5715311
13 การศึกษาพิเศษ ศน.เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์...087-7743920 /ศน.วิรงรอง  อุดม..087-3742332
14 ภาษาต่างประเทศ ศน.สมถวิล ชูเนตร..089-9412602/ศน.ปิยธิดา นามวิจิตร..088-5715311
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศน.เทพรัตน์  เสนาฤทธิ์.. 087-7743920 /คุณธีรศักดิ์  คำดำ..084-1652342 /
    ศน.สลิลโรจน์ ยินดีมาก..089-5751770 
16 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ศน.ว่าที่พันตรี เทพนา  เครือคำ..080-7388989 
17 หุ่นยนต์  ศน.ว่าที่พันตรี เทพนา  เครือคำ..080-7388989
วันพฤหัสบดี ที่ 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:20 น.
2-6      พฤศจิกายน 2566  โรงเรียนลงทะเบียนตัวแทนศูนย์เครือข่าย (ระบบลงทะเบียนปิดแล้ว)
8-9     พฤศจิกายน 2566   ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 
9        พฤศจิกายน 2566   เปิดระบบให้แก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียนรอบสุดท้าย
10       พฤศจิกายน 2566   ประกาศสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
10       พฤศจิกายน 2566   ปิดการแก้ไขข้อมูลทุกระบบ ศึกษานิเทศก์พิมพ์เอกสารการแข่งขัน
10-15   พฤศจิกายน 2566   พิมม์บัตรประจำตัว นักเรียน ครู กรรมการ
13-15  พฤศจิกายน 2566  แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
18      พฤศจิกายน 2566  พิมพ์ใบประกาศ
วันพฤหัสบดี ที่ 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:17 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 222
จำนวนทีม 2,097
จำนวนนักเรียน 4,610
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,279
จำนวนกรรมการ 1,229
ครู+นักเรียน 7,889
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,118
ประกาศผลแล้ว 233/274 (85.04%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 167
เมื่อวาน 93
สัปดาห์นี้ 805
สัปดาห์ที่แล้ว 1,446
เดือนนี้ 1,937
เดือนที่แล้ว 2,082
ปีนี้ 23,421
ทั้งหมด 306,804