งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

                             ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน  256ุ6 โดยใช้โรงเรียนในพื้นที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขัน นั้น
                             บัดนี้ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ได้จัดทำเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และกรรมการดำเนินงานไว้ในระบบการจัดการแข่งขันแล้ว    ทั้งนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 256ุ6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่เว็บไซต์  https://art71.vichakan.net/sp-kkn5/
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14:46 น.
กิจกรรมการประกวดโครงงานทุกกิจกรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ให้ทีมที่เข้าแข่งขันนำโต๊ะมาเอง
วันพุธ ที่ 06 กันยายน 2566 เวลา 17:36 น.
แจ้งผู้เกี่ยวข้องการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  แจ้งการไม่พิมพ์บัตรผู้เข้าแข่งขันเพื่อลดค่าใช้จ่าย ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนหรือหลักฐานอื่นๆที่แสดงตัวตนนักเรียนแทน
วันพุธ ที่ 06 กันยายน 2566 เวลา 05:04 น.
การแข่งขันกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  แจ้งผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรมให้นำคีย์บอร์ด  หูฟังหรือลำโพง  เม้าส์ มาด้วยตัวเอง
วันพุธ ที่ 06 กันยายน 2566 เวลา 04:56 น.
ปฏิทินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี
          กีฬา และวิชาการ  ครั้งที่ 71  ปีการศึกษา  2566  ระดับเขตพื้นที่
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
   กิจกรรม/ภาระงาน วัน/เดือน/ปี
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทน
ของศูนย์เครือข่าย
ไม่เกิน  วันที่  15  สิงหาคม  2566
วันสุดท้าย ที่ศูนย์เครือข่ายส่งงาน 2 รายการ ดังนี้
1.รายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์  เข้าแข่งขันระดับเขต  ส่งเฉพาะลำดับที่ 1
2.รายชื่อครูซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายเพื่อเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
วันที่  14  สิงหาคม  2566
 ที่ https://art71.vichakan.net/sp-kkn5/ 
โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึก วันที่  16  สิงหาคม  2566
ประชุมกรรมการเพื่อคัดเลือกกรรมการตัดสิน วันที่  25  สิงหาคม  2565
ประกาศตารางการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่  28  สิงหาคม  2566
ประกาศรายชื่อกรรมการตัดสิน ระดับเขตพื้นที่ วันที่  1  กันยายน  2566
ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่  5  กันยายน  2566  
กิจกรรมที่ 4
การประกวดแข่งขันมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่  7-8 กันยายน  2566
ที่โรงเรียนในอำเภอภูเวียง
โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน วันที่  12  กันยายน  2566     
กิจกรรมที่ 5  วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ปีที่ 13 วันที่  19 กันยายน  2566   
วันพุธ ที่ 09 สิงหาคม 2566 เวลา 07:25 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 244
จำนวนทีม 2,230
จำนวนนักเรียน 5,466
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,635
จำนวนกรรมการ 1,185
ครู+นักเรียน 9,101
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,286
ประกาศผลแล้ว 244/270 (90.37%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 67
เมื่อวาน 165
สัปดาห์นี้ 2,161
สัปดาห์ที่แล้ว 2,990
เดือนนี้ 4,389
เดือนที่แล้ว 3,363
ปีนี้ 43,500
ทั้งหมด 409,699