สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ศน.เสกสรรค์ มีสารพันธ์   831506041
2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ศน.รัชนี สุขสวัสดิ์ / ศน.เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์   985849035
3 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ดร.เจษฎา คะโยธา  
4 โรงเรียนคำบงพิทยาคม ศน.เครือวัลย์ ชิณโสม / ศน.อัชราวรรณ ขาวลา   0972687034 /08951234
5 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 ศน.สะใบแพร มากต่าย / ศน.นันธิญา เกรียงสมร   0972707697 / 0642954
6 โรงเรียนบ้านหนองแสง ศน.ตะวัน ชาญวิริยะปรีดา   985843016
7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศน.สุชัญญา เยื้องกลาง /ศน.เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์   847897725
8 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ศน.สมจิตร พิมพ์รส / ศน.เปรมฤดี เรืองชัย  


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 sn3 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]