งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2566

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 23 พ.ย. 2566 10.00 - 11.30
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 23 พ.ย. 2566 10.00 - 11.30
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 23 พ.ย. 2566 10.00 - 11.30
-
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 23 พ.ย. 2566 10.00 - 11.30
-
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 23 พ.ย. 2566 10.00 - 11.30
-
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 23 พ.ย. 2566 10.00 - 11.30
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 23 พ.ย. 2566 10.00 - 11.30
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 23 พ.ย. 2566 10.00 - 11.30
-
9 759 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.1-ป.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 23 พ.ย. 2566 10.00-11.30
-
10 760 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.4-ป.6 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 23 พ.ย. 2566 10.00-11.30 -
11 761 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.1-ม.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 23 พ.ย. 2566 10.00 - 11.30
-
12 837 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 23 พ.ย. 2566 10.00-11.30 -
13 838 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 23 พ.ย. 2566 10.00-11.30 -
14 839 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 23 พ.ย. 2566 10.00 - 11.30
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 23 พ.ย. 2566 10.00-11.30 -
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 23 พ.ย. 2566 10.00 - 11.30
-
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 23 พ.ย. 2566 09.00-16.30 -
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 23 พ.ย. 2566 09.00 - 16.30
-

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 sn3 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]