งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2566

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 โดมเอนกประสงค์ ชั้น ป.1-ป.3 ห้อง โดมเอนกประสงค์ 23 พ.ย. 2566 09.00-15.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 สนามกีฬาโรงเรียน ชั้น ป.4-ป.6 23 พ.ย. 2566 09.00-15.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 สนามกีฬาโรงเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง สนามกีฬาโรงเรียน 23 พ.ย. 2566 09.00-15.00
-
4 827 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 ลานเอนกประสงค์ ชั้น ป.1-ป.3 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 23 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-15.00
-
5 828 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 ลานเอนกประสงค์ ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 23 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-15.00
-
6 829 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 ลานเอนกประสงค์ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 23 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-15.00
-
7 830 การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 โดมเอนกประสงค์ ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง โดมเอนกประสงค์ 24 พ.ย. 2566 09.00-15.00
-
8 831 การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 โดมเอนกประสงค์ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง โดมเอนกประสงค์ 24 พ.ย. 2566 09.00-15.00
-
9 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 อาคารเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง อาคารเรียน 24 พ.ย. 2566 09.00-15.00
-
10 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 อาคารเรียน ชั้น ป.1-ม.3 ห้อง อาคารเรียน 24 พ.ย. 2566 09.00-15.00
-
11 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 อาคารเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง อาคารเรียน 24 พ.ย. 2566 09.00-15.00
-
12 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนคำบงพิทยาคม อาคารประถมศึกษา ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง อาคารประถมศึกษา 23 พ.ย. 2566 09.00-15.00
-
13 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม อาคารประถมศึกษา ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง อาคารประถมศึกษา 23 พ.ย. 2566 09.00-15.00
-
14 708 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนคำบงพิทยาคม อาคารประถมศึกษา ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง อาคารประถมศึกษา 23 พ.ย. 2566 09.00-15.00
-
15 709 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม อาคารประถมศึกษา ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง อาคารประถมศึกษา 23 พ.ย. 2566 09.00-15.00
-

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 sn3 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]