งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2566

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 840 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 22 พ.ย. 2566 09.00-16.30
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 22 พ.ย. 2566 09.00 - 16.00
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 22 พ.ย. 2566 09.00 - 16.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 22 พ.ย. 2566 09.00 - 16.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 22 พ.ย. 2566 09.00 - 16.00
-
6 835 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 22 พ.ย. 2566 09.00 - 16.00
-
7 836 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 22 พ.ย. 2566 09.00 - 16.00
-
8 841 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ป.4-ป.6 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 22 พ.ย. 2566 09.00-16.30
-
9 842 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.1-ม.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 22 พ.ย. 2566 09.00-16.30
-
10 813 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 22 พ.ย. 2566 09.00 - 16.00
-
11 814 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 22 พ.ย. 2566 09.00 - 16.00
-

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 sn3 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]