งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการดำเนินงาน มัธยมศึกษา และกลุ่มเด็กพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
   ♦ ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน 30 ส.ค. - 8 ก.ย  66  
   ♦ กลุ่มเด็กพิเศษ ส่งเอกสารยืนยันความบกพร่อง  30 ส.ค. - 8 ก.ย  66  
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียน 8 ก.ย. 66 (16.30 น.)  
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 14 ก.ย. 66 เป็นต้นไป  
   ♦ แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 17 กันยายน 2566

  ปฏิทินการดำเนินงาน (ประถมศึกษา)
   ♦ โอนข้อมูลตัวแทนระดับกลุ่มอำเภอ 17 ก.ย  66  
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียน 17 ก.ย  66 (16.30 น.)  
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 21 ก.ย. 66 เป็นต้นไป  
   ♦ แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 23 และ 24 กันยายน 2566

 

แผนผังโรงเรียนบ้านปงสนุก

 
แผนผัง รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
แจ้ง สาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
การแข่งขันภาพยนตร์สั้น ให้ส่งเล่มรายงานและไฟล์ภาพยนตร์ ในวันแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 15:53 น.
  แจ้งโรงเรียนที่แข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ชั้นป.4-6
ในวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 66 นี้ ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันนำกระดานต่อคำศัพท์ภาษาไทยของท่านมาใช้ในการแข่งขันด้วย
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13:08 น.
รายการตัวเลือกบทอาขยาน ระดับ ป.4-6
1. พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก  2. สยามมานุสติ
3. วิชาเหมือนสินค้า               4. สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
5. โคลงโลกนิติ                    6. ปากเป็นเอก ฯ
7. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน            8. ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
9. ผู้ชนะ                            10. เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

รายการตัวเลือกบทอาขยาน ระดับ ม.1-3
1. นิราศภูเขาทอง                 2. โคลงโลกนิติ
3. บทเสภาสามัคคีเสวก         4. อิศรญาณภาษิต
5. บทพากย์เอราวัณ              6. รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต
7. วัฒนธรรม                        8. พอให้มีสุข
9. พระสุริโยทัยขาดคอช้าง     10. พระอภัยมณี ตอนพระอภัยหนีนางผีเสื้อสมุทร
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13:47 น.
ประถม  ม.ต้น
 - ห้ามบัดกรีล่วงหน้า
 - ใช้ข้อเหวี่ยงสำเร็จได้
 - ห้ามใช้แผ่นเพลท วัสดุอเนกประสงค์
 - แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ไม่เกิน 6 ก้อน
 - นำเอกสารแผนแบบ (ขนาดย่อ) เข้าได้

 
 - ห้ามบัดกรีล่วงหน้า
 - ห้ามใช้ข้อเหวี่ยงสำเร็จ
 - ห้ามใช้แผ่นเพลท วัสดุอเนกประสงค์
 - แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ไม่เกิน 4 ก้อน
 - วงจรทรานซิสเตอร์
 - เซนเซอร์ตามกำหนด 2 ตัว
 - ห้ามนำเอกสารใดๆ เข้า
วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 15:58 น.
การเข้าแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
    1) ห้ามนำเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท เข้าไปในห้องแข่งขัน
    2) กิจกรรมที่ต้องใช้ ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ ให้ผู้แข่งขันเตรียมมาเอง
    3) ให้ผู้แข่งขันติดตั้งโปรแกรมจาก CD/DVD เท่านั้น โดยนำเครื่องอ่านมาเอง กรรมการจะอำนวยความสะดวกในการติดตั้ง (ห้ามครูผู้สอนเข้าห้องแข่งขัน) 
    4) หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น CD/DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรม

สถานที่แข่งขัน รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
 1.อาคาร 60 ปี ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 1
   Core I3-12100 to 4.30 Ram 8 GB Windows 11 pro  /  Office:2016
     - กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
     - กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

 2.อาคาร 60 ปี ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 2
   AMD Ryzen 3 Pro Ram 4 GB Windows 10 pro  /  Office:2021
     - กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 3.อาคาร 60 ปี ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์ ป.2-ป.3
   AMD Ryzen 3 Pro Ram 4 GB Windows 11 pro  /  Office:2016
     - กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

 4.อาคาร เจ้าวิเชียร ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล
   Core I3-9100 Ram 4 GB Windows 11 pro  /  Office:2016
     - กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6)
วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 15:42 น.
แจ้งกิจกรรมที่ลงทะเบียน 1 ทีม และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด https://bit.ly/46hv9EA
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 15:12 น.
    โรงเรียนที่ทำการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ชั้น ม.1-3
วันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. ให้โรงเรียนที่แข่งขัน นำกระดานต่อคำศัพท์ภาษาไทยของท่านมาด้วย และให้ใช้โทรศัพท์ของนักเรียนเป็นนาฬิกาจับเวลา
(แจ้งนักเรียนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "Scrabble Clock" หรือ "Chess Clock" ชาร์จแบตให้เต็ม)
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 11:56 น.
แจ้งกำหนดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา (การศึกษาพิเศษ และมัธยมศึกษาตอนต้น)
   1) กิจกรรมที่ลงทะเบียน 1 ทีม และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา
   2) กิจกรรมที่แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2566
   3) กิจกรรมที่แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 23 กันยายน 2566
   4) กิจกรรมที่แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 24 กันยายน 2566
รายละเอียด https://bit.ly/45DXqW5
วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13:55 น.
การเข้าแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
    1) ห้ามนำเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท เข้าไปในห้องแข่งขัน
    2) ในกิจกรรมที่ต้องใช้ ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ ให้ผู้แข่งขันเตรียมมาเอง
    3) ให้ผู้แข่งขันติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้น โดยนำเครื่องอ่านมาเอง กรรมการจะอำนวยความสะดวกในการติดตั้ง (ห้ามครูผู้สอนเข้าห้องแข่งขัน) 
    4) หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น CD/DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรม

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านปงสนุก
  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง com1
    (Intel Core(TM) i3-10100 3.60 GHz  Ram 8 GB Windows 10 pro
      - กิจกรรมการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
      - กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
      - กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
      - กิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
      - กิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/6
    - กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

  อาคารปราชญ์ปรีชา ชั้น 1 ห้องคอม 3
    (Pentium 540SU @ 2.30 GHz  Ram 8 GB  Windows 11 home)
        - กิจกรรม การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องฯ 
 
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 15:45 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 104
จำนวนทีม 1,208
จำนวนนักเรียน 2,834
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,888
จำนวนกรรมการ 1,079
ครู+นักเรียน 4,722
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,801
ประกาศผลแล้ว 219/227 (96.48%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 354
เมื่อวาน 420
สัปดาห์นี้ 774
สัปดาห์ที่แล้ว 3,996
เดือนนี้ 2,272
เดือนที่แล้ว 15,385
ปีนี้ 30,414
ทั้งหมด 311,621