งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 18-23 ธันวาคม 2566

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 346 (ป.4/1),ห้อง345 (ป.4/2),ห้อง 344 (ป.5/1) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 08.30 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 (ป.5/2),ห้อง 342 (ป.6/1),ห้อง 341 (ป.6/2) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 08.30 น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 (ห้องภาษาไทย) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 08.30 น.
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 (ม.3/1) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 08.30 น.
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 (ม.1/2) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 08.30 น.
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 (ป.3/2),ห้อง334 (ป.3/1) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 08.30 น.
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 (ป.2/2),ห้อง331 (ป.2/1) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 08.30 น.
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 (ป.2/3) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 08.30 น.
9 837 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 (ป.1/1) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 08.30 น.
10 838 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 126 (ป.1/2) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 08.30 น.
11 839 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง วิทย์เล็ก 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 08.30 น.
12 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 (อนุบาล 2/2), 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 08.30 น.
13 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 (ห้องอนุบาล3/2) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 08.30 น.
14 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 08.30 น.
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 (ม.3/2),ห้อง 233 (ม.2/2),ห้อง 232 (ม.1/1) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 08.30 น.
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 (ม.1/1) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 08.30 น.
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 08.30 น.
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 08.30 น.

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 bi2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]